Nasreddin Hoca'nın Türbesi restore ediliyor

Konya'nın Akşehir ilçesindeki Nasreddin Hoca Türbesi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde başlatılan restorasyon çalışmalarını inceleyen Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, beraberinde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile türbeyi ziyaret etti.

Osmanlı, burada yaptığı açıklamada, Nasreddin Hoca'nın önemli bir değer olduğunu söyledi.

Türbenin restorasyonun ardından daha güzel bir hale geleceğini belirten Osmanlı, şunları kaydetti:

"Vakfiyesine bakarak yaptığımız çalışmalarda Abdülhamit Han tarafından restorasyon çalışmaları ilk defa başlatılmış, daha sonraki dönemlerde de muhtelif müdahaleler olmuş. Nasreddin Hocamızın 1476 tarihli bir vakfiyesinin bulunduğunu Osmanlı arşivlerinden görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han dönemindeki vergi kayıtlarında burada bir medresenin yer aldığını ve aynı zamanda bir türbenin de yer aldığını, türbedarın bütün gelirlerinin Akşehir merkez ve çevresindeki birtakım taşınmazlarla sağlandığını görüyoruz. Bu belgeyle beraber biz burada birkaç tane şey çıkarıyoruz. Bir tanesi, Hocamızın bir alim olduğu kesinleşiyor. Ayrıca kendisinin Akşehir'de ikamet ettiğini ve vefat ettiğini anlıyoruz."

Nasreddin Hoca'nın bir nüktedan olmanın yanında önemli bir alim olduğunu dile getiren Osmanlı, "Ecdadımız, bütün eserleri, türbeler, camiler ve buna benzer halka hizmet veren unsurların tamamını bir vakıf sistemiyle ayakta tutmaya çalışmıştır. Biz de halkımızı bu vakıf sisteminin, vakıf medeniyetinin devamlılığını sağlamak için vakıflara destek vermeye teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Akkaya da ilçenin önemli değeri Nasreddin Hoca'nın türbesinin aslına uygun bir şekilde korunması için restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

Akkaya, restorasyondan sonra türbenin aslına uygun şekilde yeşil görüntüsünün de muhafaza edileceğini vurguladı.

AA Bayram Uygun


Benzer Haberler & Reklamlar