Modus operandi: Modi operandi

Modus operandi nedir? Modus operandi ne demektir? Modi operandi nedir?

Modus operandi; Latince bir tamlamadır ve Türkçesi "özel yöntem"dir. Tamlama Türkçe'ye "Hareket tarzı" "icra biçimi", "işleyiş usulü" şeklinde de çevrilebilir. 

Modus operandi deyimi genellikle bireylerin veya grupların alışılmış çalışma şeklini tanımlamak için kullanılır. 

Modus operandi ile kast edilen özel yöntem veya çalışma şekli, özellikleri ayırt edilebilir uygulamaları içermektedir. 

Modus operandi; kriminoloji, askeri alan ve bilimsel çalışmalarda, belirli bir operasyon yöntemini tanımlar.

Modi operandi; Modus operandi teriminin çoğul kullanım biçimidir.


Benzer Haberler & Reklamlar