Mitoloji, Mythologia

Mitoloji, Mythologia nedir?

1. Mitoloji, Mythologia

Yunanca "mythos" (efsane) eve logos (söz, bilim) kelimelerinden oluşmuştur. 

Gerçeküstü kişilerin, tanrılar ve yarı-tanrılar ile insanüstü kahramanların yaşamlarını, insanlar ile olan ilişkilerini ve diğer efsanevi yaratıklar hakkındaki öyküleri içeren efsaneler. 

2. Mitoloji: Çok tanrılı dinlerde tanrı ve yarı tanrı eylemleri ile onların insanlarla ve diğer yaratıklarla ilişkileri konusundaki efsaneler, öyküler, inançlar bütünü.


Benzer Haberler & Reklamlar