Messana

Messana neresidir?

Messana: Messina.

Sicilya Adası’nın en kuzeydoğu ucunda kurulmuş antik kent.

Kentin ilk adı Zankle’dir. MÖ 8. yüzyılda Cumae ve Euboia’dan gelen yerleşimciler tarafından kurulmuştur.

İtalya ile Sicilya arasındaki boğaza egemen konumu sayesinde Arkaik Dönemde (MÖ 800-480) zenginleşti. Boğazın karşı kıyısındaki Rhegion kentinin kurulmasına katıldı. Sicilya’daki Kartaca ilerlemesine karşı bir karakol olması amacıyla MÖ 648’de Himera’yı kurdu.

Bölgede üstünlük MÖ 5. yüzyıldan sonra Rhegion’a geçti. MÖ 498’de Rhegion tiranı Anaksilas Samos Adası’ndan gelen bazı göçmenlerin yardımıyla kenti ele geçirdi ve adını Messana olarak değiştirdi.

MÖ 427’de tekrar özgürlüğünü kazanıp MÖ 396’da Kartacalılar tarafından tahrip edilen kent Syracusae hakimiyetine girince Dionysios I tarafından yeniden inşa edildi.

MÖ 288-264 arasında kent Campania’lı bir grup paralı asker olan Mamertinlerin hakimiyetinde kaldı ve bu dönem Mamertina adıyla anıldı.

Kartacalıların kente hakim olması üzerine Messanalılar Roma’dan yardım istediler. Bu durum I. Pön Savaşı’nın başlama nedenlerinden biri oldu.

İmparatorluk döneminde iyi limanı ve boğaza hakim konumu sebebiyle gelişimini sürdürdü.


Benzer Haberler