Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

AMAÇ

Arkeoloji Bölümünün Türkiye’de ağırlığı olan bölümler arasında yer alması
Kaliteli Eğitim Sunulması
Yeterli öğretim kadrosu oluşması
İdeal bir ders programı düzenlenmesi
Yeterli altyapının kurulması
Katılımcı ve pratik yaptırılan bir eğitim düzeyinin sağlanması
Yeni kurulan üniversitelere öğretim elemanı yetiştirilmesi
Alan çalışmaları (kazı, müze ve yüzey araştırmaları) yapılması
Nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması
Üniversite bünyesinde uluslar arası ilişkiler kurulması
Yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle ilişkiler kurulması
“Kardeş Üniversite”lerle işbirliği yapılması
Ulusal ve Uluslar arası kongrelere katılım ve düzenleme
 

ERASMUS-SOKRATES
Arkeoloji Bölümünün yurt dışında tanınan bir birim haline gelmesi
Nitelikli uluslar arası yayınlar
Uluslar arası kongrelere katılım
“Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)” kapsamında Öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin düzenlenmesi
 

MİSYON
Anadolu ve çevresinin kültür mirasının gelecek kuşaklara sunulması ve nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması Nitelikli bilimsel projeler gerçekleştirilerek yer üstü, yer altı ve su altındaki anıtlar ve ören yerlerinin tespiti, araştırılması ve korunması Kaliteli eğitim sunularak bilim insanları yetiştirilmesi

VİZYON
Bilgilerin güncellenmesi
Teknolojik olanakların kullanılması
Katılımcı ve araştırmacı eğitim
bilginin pratik uygulamalarla birleştirilmesi
Bilginin uluslar arası düzeyde paylaşılması
Toplumu kültürel miras konusunda bilinçlendirme
Kültürel mirası koruma

KABUL KOŞULLARI
OSYM tarafından belirlenmektedir

MEZUNİYET KOŞULLARI
Programdan mezun olabilmek için dersleri başarı ile tamamlamak 240 AKTS yi doldurmak ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.
 

Bölümün, Prehistorya, Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji ve Sualtı Arkeolojisi olmak üzere farklı anabilim dalları ve bu anabilim dallarına bağlı dört farklı uygulama laboratuarı vardır.

Arkeoloji Bölümü mezunları müze müdürlüklerinde, üniversitelerde, enstitülerde, arkeolojik kazı ve araştırmalarda, KUDEB’lerde ve belediyelerde istihdam edilebilmektedirler.

YÖNETİM
Bölüm Başkanı: Prof.Dr.Ayşe Tuba ÖKSE 
Bölüm Başkan Yardımcısı:  Doç.Dr.Şengül AYDINGÜN
Bölüm Sekreteri: Mustafa ADAMOL 
 

AKADEMİK PERSONEL

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.Ayşe ÇALIK ROSS (Anabilim Dalı Başkanı)
e-Posta: acalikross@kocaeli.edu.tr
Telefon: +9 0262 303 2821

Öğretim Üyesi Dr. Erdal ÜNAL
e-Posta: erdal.unal@kocaeli.edu.tr
Telefon: +9 0262 303 2831

Araştırma Görevlisi Günay KARAHAN
e-Posta: gunay.karahan@kocaeli.edu.tr
Telefon: +9 0262 303 2834

Prehistorya Anabilim Dalı

Doç.Dr.Şengül AYDINGÜN Anabilim Dalı Başkanı
Telefon: e-Posta: sengulaydingun@kocaeli.edu.tr
Telefon: +9 0262 303 2833

Öğretim Görevlisi Dr. Tülin BOZKURT CENGİZ
e-Posta: tulin.bozkurt@kocaeli.edu.tr
Telefon: +90 262 303 2830

Öğretim Görevlisi Ayşin KONAK
e-Posta: aysin.konak@kocaeli.edu.tr
Telefon: +90 262 303 2813

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe Tuba ÖKSE Anabilim Dalı Başkanı
e-Posta: tuba.okse@kocaeli.edu.tr
Telefon: +90 262 303 2827

Araştırma Görevlisi  Engin KEKEÇ
e-Posta: engin.kekec@kocaeli.edu.tr


Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Füsun TÜLEK Anabilim Dalı Başkanı
e-Posta: tulekfusun@gmail.com
Telefon: +90 262 303 2835  

 

http://fef.kocaeli.edu.tr/arkeoloji_bolumu.php

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar