Kıyıköy Kalesi

Kırklareli'nin Saray ilçesine bağlı Kıyıköy'ü çevreleyen Doğu Roma İmparatorluğu yapısı bir kaledir.

Kıyıköy Kasabası’nı önemli oranda kuşatan, Bizans Dönemine (6. yy.) ait, Jüstinyen devrinde (1 Ağustos 527-14 Kasım 565 döneminde Doğu Roma İmparatorluğu'nun imparatoru olarak hüküm sürmüştür) yapılmış bir kaledir.

9 ve 10. yüzyıllarda tamir gördüğü üzerindeki harçtan anlaşılmaktadır.

Kale, güneyde Kazandere, kuzeyde ise Pabuçdere arasında denize doğru uzanan bir yamaçta kurulmuştur. Kalenin batı cephesi düz araziye inmektedir.

Doğu cephesi ise zemine kadar tahrip edilmiştir.

Yıkılmayan yerlerinden surların kesme muntazam taşlarla kaplı, içinin moloz dolgu olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bölümde duvar kalınlığı 2.20 m, yükseklik ise 2.50 metre dolayında korunmuştur.

İkinci kapının yanındaki surların yüksekliği 5 metreyi bulur. İkinci burç bugün mevcut değildir. Buradaki surlar 6 metreye kadar yükselmektedir.

Güney surlarının güneyinde gizli kapısı olup, kaleden bu kapıya 180 basamak merdivenle inilir.

Saray kapısı bugüne kadar iyi korunmuştur. Tuğla üzerine kesme blok taş kaplamadır. Üçüncü burçtan altıncı burca kadar 13 metre genişliğinde bir müdafaa hendeği vardır.

Vize kapısı, taş ve tuğla hatıllarla örülmüş, Kültür Bakanlığı İstanbul Rölöve Müdürlüğü tarafından 1991 yılında restore edilmiştir. Bunların yanında Vize’ye bağlı bazı köylerde de birtakım kale ve kule kalıntıları bulunmaktadır.

Bu kalıntılardan şimdilik tespit edilebilenler Akpınar Köyü’nde dört kule kalıntısı, Hamidiye Köyü’nde kale kalıntısı, Kızılağaç Çingene Kalesi ve Pazarlı yakınlarında kale-kule kalıntılarıdır.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar