Kithara

Kithara

Kithara nedir?

1. Kithara:  Antik Yunan'da phorminx isimli müzik aletinden geliştirilerek oluşturulmuş yedi telli ve beşik biçimli bir müzik aleti. 

Kithara eşliğinde şarkı söyleyen kişiye kitharoidos denir.

 

Efes'te bulunan kalıntılara göre kithara. (Berlin Altes Müzesi)

2. Kithara: Yunan müzik kültüründe başlıca iki lir türünden biri olan telli çalgı.

Tahtadan bir göğsü ve kutu biçiminde bir ses tablası vardır. Buradan içinde boşluk bulunan iki kol çıkıyor; bunlar çapraz bir çubukla birbirine bağlanıyordu. Başlangıçta üç olan tel sayısı daha sonra onikiye yükseldi; bu teller çapraz çubuklarla başlar; göğsün üstündeki köprüden (eşik) geçirilip çalgının alt ucuna bağlanırdı. Çalarken genellikle mızrap kullanılır, istenmeyen teller sol elin parmaklarıyla susturulurdu. Bazen de tellere parmakla basılarak öbür sesler ya da armonik sesler elde edilirdi.

Kithara dik ya da gövdeye yaslanarak tutulur, ağırlığı omza ya da bilekle pazı arasına verilirdi. Rhapsoidos'lar (müzik eşliğinde şiir okuyan sanatçı) şarkılarını kendi çaldığı kithara eşliğinde söylerdi.

Homeros'ta geçen Phorminks büyük olasılıkla bu çalgının bir çeşidiydi. Daha sonra kithara kitharoidosların (profesyonel şarkıcı) liri oldu. Bunun Latinleşmesinden Romalıların beş telli çalgısı oluştu.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar