Kenan: Kenan Ülkesi

Kenan neresidir? Kenan Ülkesi neresidir? Kenan nedir?

Kenan; İbranice cennet anlamına gelir, Tevrat kökenli özel tarihi terim olarak "Vaat Edilmiş Ülke" anlamına gelir. Kenal Ülkesi şeklinde kullanılır.

Kenan Ülkesi (Kenan Diyarı / Kenan İlleri): Kitabı Mukaddes’te Tanrı’nın İsrailoğullarına vaat ettiği ülke. Kenan terimi, Tanah'ın tamamında geçer ve buğünkü Filistin coğrafi bölgesidir.

MÖ 2. binyılın sonlarında, Eski Yakın Doğu'da Sami dili konuşan medeniyetlerin varlıklarını sürdürdüğü tarihî bölgedir. 

Dini metinlerde sıkça adı geçen bu bölge günümüzde İsrail-Ürdün sınır hat­tı ve çevresindeki alanı kapsar.

İsrailoğulları bölgeye MÖ 2. binin sonların­dan itibaren yerleşmişlerdir.


Benzer Haberler & Reklamlar