Justin McCarthy'nin Ölüm ve Sürgün'ü: Death and Exile

Louisville Üniversitesi öğretim üyesi Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlar ve Orta Doğu tarihi uzmanı Prof. Dr. Justin A. McCarthy'nin ‘Ölüm ve Sürgün’ (Death and Exile) adlı eseri Türk Tarih Kurumu yayınları arasında Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821 - 1922) adıyla neşredildi.

The Arab World, Turkey, and Balkans (Arap Dünyası, Türkiye ve Balkanlar, 1982), Muslims and Minorities: The Population of Ottoman Anatolia and The End of Empire (Müslümanlar ve Azınlıklar: Osmanlı Anadolu’sunun Nüfusu ve İmparatorluğun Sonu, 1983) eserlerine de imza atan Amerikalı tarih profesörünün Ölüm ve Sürgün adlı eseri, on dokuzuncu yüzyıl ile yirminci yüzyılın başlarında Balkanlarda, Ortadoğu’da ve Asya’da milyonlarca Müslüman’ın öldürülmesi ve tehcir edilmesinin yanı sıra, Müslümanların maruz bırakıldıkları etnik ve dinsel kıyımların nasıl ortaya çıktığını resmi belge ve kaynaklara dayandırılarak anlatıyor.

Ölüm ve Sürgün adlı eser sekiz bölüm ile tarihçinin eserini kaleme alırken uyguladığı yöntemleri izah eden kritiğinden oluşuyor.. Kitabın bölümleri sırasıyla “ Müslümanlar Değişimin Nedenleri, Doğu Anadolu ve Kafkasya, Bulgaristan, 1878’den 1914’e Doğu, Balkan Savaşları, Doğu Anadolu’da kesin sonuç belirleyici savaş, Batı’da kesin sonuç belirleyici savaş, Müslüman ülkenin başına gelenler ve son olarak da İzlenen yöntemler ve hesaplama biçimi” adlanını taşıyor.

Yazar kitabın önzözünde "Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Osmanlı İmparatorluğu nüfusu üzerinde yaptığım araştırmalar, beni Müslümanlar arasındaki ölüm ve göçü konu alan bu çalışmaya götürdü. O zaman nüfus üzerinde çalışırken ilgi duyduğum, sadece, Anadolu’da kaç Müslüman’ın yaşamakta olduğunu ve bunların nüfusunun 19.yy ile 20.yy’da hangi ölçüde değiştiğini belirlemekten ibaretti. Bu araştırmanın sonucu beni şaşkınlık içinde bıraktı.; çünkü daha önce Osmanlı tarihi hakkında okuduklarımın arasında hiçbir şey, beni, bu dönemdeki çok yüksek ölüm oranıyla karşılaşmaya hazırlamamıştı. İstatistikler, Müslüman nüfusun dörtte birinin yok olduğunu söylüyordu. Tarih kitaplarında böylesine bir nüfus kaybının es geçildiğine inanamıyordum. Yalnız Birinci Dünya Savaşında değil tüm 19.yy boyunca da, Anadolu’nun, Kırım’ın, Balkanlar’ın ve Kafkasların Müslüman halkları inanılmaz yükseklikte bir ölüm oranına maruz kalmıştı. Onların kayıpları, araştırmayı daha da derinleştirmeye değerdi." diyor.

Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821 - 1922) adlı eser TTK E- Mağaza'dan indirimli olarak temin edilebiliyor.


Benzer Haberler & Reklamlar