İzmir Dikili Doğal Sit Alanı tescil edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, İzmir Dikili Doğal Sit Alanı "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, İzmir'in Dikili İlçesi (2. Grup) sınırları içerisinde yer alan Doğal Sit Alanı, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.


Benzer Haberler & Reklamlar