İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Türkiye'nin en önemli müzelerinden

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ

İstanbul Arkeoloji Müzeleri üç ana birimden oluşan bir müzeler kompleksidir. Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi. Türkiye’nin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin koleksiyonlarında imparatorluk topraklarından getirilen, çeşitli kültürlere ait bir milyona yakın eser bulunmaktadır.

Osmanlı’da tarihi eser toplama merakının izleri Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanır ancak müzeciliğin kurumsal olarak ortaya çıkışı İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin 1869 yılında ‘Müze-i Hümayun’ yani İmparatorluk Müzesi olarak kuruluşuna denk gelir. Aya İrini Kilisesi’nde o güne değin toplanmış arkeolojik eserlerden oluşan Müze-I Humayun, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin temelini oluşturur. Aya İrini’nin yetersiz kalması ile Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmış olan ‘Çinili Köşk’ müzeye dönüştürülmüştür. Halen İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlı olan Çinili Köşk restore edilerek 1880 yılında ziyarete açılır.

1881 yılında Osman Hamdi Bey’in müze müdürlüğüne atanması ile birlikte Türk müzeciliğinde yeni bir çığır açılır. Osman Hamdi Bey Nemrud Dağı, Myrina, Kyme ve diğer Aiolis Bölgesi Kentleri Nekropollerinde ve Lagina Hekate Tapınağı'nda kazılar yapmış, 1887-1888 yılları arasında Sayda'da (Sidon) yaptığı kazılar sonucunda Sidon Kral Nekropolü'ne ulaşmış ve dünyaca ünlü İskender Lahdi başta olmak üzere pek çok lahit ile İstanbul'a dönmüştür.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri kompleksi içerisinde en eski yapı (Miladi 1472) Çinili Köşk'tür. Şu anda Türk çini ve seramik örneklerinin sergilendiği Çinili Köşk Müzesi, İstanbul'daki Osmanlı dönemi sivil mimari örneklerinin en eskilerindendir.

Eski Şark Eserleri Müzesi olarak kullanılan bina, Osman Hamdi Bey tarafından 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi yani Güzel Sanatlar Akademisi olarak inşa ettirilmiştir. Binanın mimarı daha sonra İstanbul Arkeoloji Müzeleri Klasik binasını inşa edecek olan Alexander Vallaury'dir. 1917 yılında akademinin Cağaloğlu'na taşınması üzerine bu bina müzeler müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

Arkeoloji Müzesi ise dönemi için, dünyada müze binası olarak inşa edilmiş ender yapılardan biri olma özelliği ile göze çarpar. İstanbul'daki Neo-Klasik mimarinin en güzel ve görkemli örneklerinden biridir. Alınlık üzerinde bulunan Osmanlıca yazıda 'Asar-ı Atika Müzesi' (Eski Eserler Müzesi) yazmaktadır. Yazının üzerinde bulunan tuğra, Sultan Il. Abdülhamid' e aittir.

1887 ve 1888 yılları arasında Osman Hamdi Bey tarafından yapılan Sidon Kral Nekropolü Kazısı'ndan İstanbul'a getirilen, aralarında İskender Lahdı, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Likya Lahdi, Tabnit Lahdi gibi ihtişamlı eserlerin sergilenebilmesi için yeni bir müze binasına ihtiyaç duyulmuş, Çinili Köşk'ün karşısına dönemin ünlü mimarı Alexander Vallaury tarafından inşa edilen İstanbul Arkeoloji Müzeleri klasik bina 13 Haziran 1891'de ziyarete açılmıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü binalarındaki alt katta yer alan, 1, 16, 17, 18, 19, 20 numaralı salonlar ve üst kattaki salonların tamamının; Ek Bina zemin katta ''Assos Sergi Salonu'' ve ''İstanbul'un Çevre Kültürleri: Trakya, Bithynia - Bizans'' sergi salonları ziyarete kapalıdır.

BİLGİLENDİRME

Yaz Dönemi: 1 Nisan - 31 Ekim
Açılış Saati: 09:00
Gişe Kapanış Saati: 16:30
Muze Kapanış Saati: 17:30

Kış Dönemi : 31 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 10:00
Gişe Kapanış Saati: 15:00
Müze Kapanış Saati: 16:00

Kapalı Günler: Pazartesi

Adres: Alemdar Caddesi,Osman Hamdi Bey Yokuşu,Gülhane
e-mail: istanbularkeoloji@ktb.gov.tr
Telefon: +90 212 520 7740

Giriş Ücreti : 50 TL -

Durum : KISMEN AÇIK (Ek Bina Ziyarete Kapalıdır.)

Web: https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=IAR01&DistId=IAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2016 tarihli bilgileri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul'un Sultanahmet semtinde, Gülhane Parkı'ndan Topkapı Sarayı'na çıkan Osman Hamdi Bey yokuşunda yer almaktadır. İsminin çoğul olarak kullanılmasının nedeni, idaresi altında Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ayrı müzeyi bulundurmasıdır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri gezisi kapsamında müzenin muhteşem güzellikteki bahçesini ve bahçenin içinde yer alan üç ayrı binayı ziyaret etmek mümkündür.

Tarihin farklı dönemlerine izler bırakmış uygarlıklardan kalan çeşitli eserlere ev sahipliği yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyada müze binası olarak tasarlanan ve kullanılan ilk on müze arasında yer alır. Ayrıca Türkiye'nin de müze olarak düzenlenmiş ilk kurumudur. Sahip olduğu çarpıcı koleksiyonların yanı sıra müze binalarının mimarisi ve bahçesi ile de tarihsel ve doğal öneme sahiptir.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, tarihin koridorlarında bir yolculuk yapmak ve uygarlıkların izini sürmek isteyen tüm ziyaretçileri ağırlamaktadır.

ARKEOLOJİ MÜZESİ

1887–1888 yıllarında, dönemin en önemli keşfi olarak kabul edilen Sidon (Sayda, Lübnan) Kral Nekropolü Kazıları'ndan İstanbul'a getirilen İskender Lahdi ve Tabnit Lahdi gibi önemli eserlerin sergilenebileceği bir müze binasına ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine arkeolog, ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey önderliğinde ve Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) adıyla kurulan Arkeoloji Müzesi 13 Haziran 1891 tarihinde ziyarete açılmıştır. Dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen yapıya daha sonra 1903 ve 1907 yıllarında sol ve sağ kanadın eklenmesi ile bugünkü Ana Müze Binası oluşmuştur.

ESKİ ŞARK ESERLERİ MÜZESİ

1883 yılında Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi (Güzel Sanatlar Akademisi) olarak yine Osman Hamdi Bey tarafından dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury'ye yaptırılmış ve uzun süre okul olarak kullanılmıştır. 1917–1919 yılları arasında, dönemin arkeoloji müzesi müdürü Halil Edhem Bey tarafından Yakın Doğu ülkeleri eserlerinin sergilenmesi amacı ile müze haline getirilmiştir.

ÇİNİLİ KÖŞK MÜZESİ

Çinili Köşk, Selçuklu etkisinde yapılmış Osmanlı sivil mimarisinin İstanbul'da bulunan tek örneğidir. Fatih Sultan Mehmed dönemini (1451–1481) anlatan kaynaklarda, 1472 yılında, Sarayburnu'ndaki korulukta ve Topkapı Sarayı'nı saran surların içinde yaptırıldığı anlatılmaktadır.

Müzemiz Klasik Eserler Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi, Çinili Köşk Müzesi, Çiviyazılı Belgeler Arşivi, Sikke Bölümleri ve Kütüphane’de 2013 yılı itibarı ile kayıtlı 726542 eser yer almaktadır.

2013 yılı ziyaretçi sayımız yaklaşık 460.000 civarındadır.
 

TÜRSAB-İstanbul Arkeoloji Müzeleri İşbirliği, Destekçilik ve Hizmet Protokolü

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, koleksiyonlarının çeşitliliği ve zenginliği ile Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılına damgasını vuran Batılılaşma hareketlerinin sonucunda kurulmuş olması bakımından Türk müzeciliğinde son derece önemli bir yere sahiptir. 1881 yılında ünlü ressam, müzeci ve arkeolog Osman Hamdi Bey, müdür olarak başına geçtiği müzenin koleksiyonunu İmparatorluk'un çeşitli yerlerinde yaptığı kazılarla genişleterek İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni Avrupa standartlarına taşımayı başarmıştır.

Aradan geçen zaman içinde müzeyi çevreleyen koşullar değişmiş, koleksiyon açısından kendisine rakip olan dünya müzeleri ile karşılaştırıldığında özellikle ziyaretçi hizmetleri alanındaki bazı eksiklikleri göz ardı edilemez hale gelmiştir.

TÜRSABile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan sekiz yıl süreli destekçilik, hizmet ve işbirliği protokolü ile, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin faaliyetlerinin desteklenmesi ve ülkenin kültür ve turizmine yaptığı katkıyı artırmak amaçlandı.

Bu protokol çerçevesinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri için öncelikle bir kurumsal kimlik çalışması yapıldı. Ziyaretçi hizmetleri ele alınarak eğitimli bir kadro oluşturuldu. Yeme içme alanları, hediyelik eşya ve kitap dükkanının yenilenmesine başlandı. Bu alanlardan elde edilecek gelirin tamamı müze için harcanacak.

Bu amaçlar doğrultusunda yenileme ve geliştirme çalışmalarına yönelik uzman isimlerden oluşan bir danışma kurulu bir araya geldi. Bilimsel danışma kurulunda Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. Refik Duru, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri eski Müdürü Dr. İsmail Karamut bulunuyor.

TÜRSAB kendi kaynaklarının yanı sıra müze gelirlerini yine müze için kullanacak, dünya kültür mirasına değer veren firmalarla sponsorluk anlaşmaları yapacaktır.

Çağıran-Karşılayan-Ağırlayan Müze

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Gelişim Projesi kapsamında hedeflenen, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin 'çağıran, karşılayan ve ağırlayan' bir müze olması.

Bu bağlamda hayata geçirilecek iletişim programları ile daha çok insana Müze'yi anlatarak, mekanla ilgili bir fikir yaratmak amaçlanıyor.

Ziyaretçileri çağırırken verilen vaatlerin tutulması ise 'karşılayan' müzenin iddiası.

Planlanan diğer projeler ise gelen ziyaretçinin 'ağırlanmasına' yönelik. Böylelikle Müze'nin kendini ziyaretçisine daha iyi bir şekilde anlatması ve beklentilerin karşılanması hedefleniyor.

İstanbul Arkeoloji Müzesi

Adres: Alemdar Cad. Osman Hamdi Bey Yokuşu Sok. 34122, Sultanahmet, İstanbul

Giriş Ücreti 20 TL

Ziyaret Saatleri
Yaz Dönemi 09:00 - 19:00
Kış Dönemi 09:00 - 17:00


Hizmetler
Müzekart Satış
Müze Mağazası 
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar