İon Uygarlığı

İon Uygarlığı nedir?

İon Uygarlığı (İ.Ö. 1050-300)

İon Uygarlığı, eski İzmir kazılarının sonuçlarına göre İon kentleri İ.Ö. 1050 yıllarında kurulmuştur. 

Üç yüz yıl boyunca ilkel bir düzeyde tarıma dayalı topluluklar olarak yaşayan İonlar, İ.Ö. VIII. yüzyılın ikinci yarısında Mısır, Fenike, Asur ve Hitit merkezlerinin etkileri ile gelişmeye başlamışlardır.

Parlak dönemlerini ise ançak İ.Ö. 650-545 yılları arasında yaşamışlardır. 

İonların dünya tarihindeki önemleri, özgür düşünce ile özgür bilimsel araştırmanın ilk önce onların kurdukları kentlerden doğmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Özellike Miletos kentinde doğa filozofları, doğayı ve doğa olaylarını dinsel kurallardan ve boş inançlardan sıyrılmış bir davranışla araştırmaya başladılar.

Annesi Hellen, babası Karialı Heksamyes olan doğa filozofu Thales başta olmak üzere Anaksimenes gibi düşünürler, Mısır ve Mezopotamya'dan öğrendikleri bilgilere dayanarak bu yeni özgür davranışlar ile  felsefe, matematik, geometri ve astronomi gibi  pozitif bilimlerin ilk temellerini attılar. 

Mısır ve Mezopotamya'yı gezmiş olan Thales, o ülkelerde elde ettiği bilgilerle dünyada ilk defa bir doğa olayını, İ.Ö. 28 mayıs 585 tarihinde oluşan güneş tutulmasını önceden hesap etmiştir. 

İonya bu dönemde şiir ve sanat alanında da dünyanın bir numaralı merkezi durumundaydı. 

Mimaride Atina'yı geçmişti. 

Ephesos'taki 55X110 metre boyutlarındaki Artemis tapınağı dünyada ilk kez olmak üzere tamamiyle mermerden inşa ediliyordu. 

İon mimarlığının güzel ve iyi korunmuş kalıntıları bu gün Pergamon - Bergama, Sardeis - Sart, Ephesos -Selçuk - Efes, Priene - Güllübahçe, Miletos - Milet - Balat, Didyma - Didim, Aphrodisias - Karacasu ve Aizonai - Çavdarhisar gibi antik kentlerde görülmektedir. 


Benzer Haberler & Reklamlar