İnan Kopçuk

İnan Kopçuk kimdir?

İnan Kopçuk 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

İletişim Bilgileri

e-Posta: ikopcuk@ankara.edu.tr
e-Posta: i.kopcuk@gmail.com
Telefon: +90 312 310 3280/1143
Kişisel Web: http://cv.ankara.edu.tr/ikopcuk@ankara.edu.tr
Kurumsal Web: http://www.dtcf.ankara.edu.tr/arkeoloji-bolumu/klasik-arkeoloji-anabilim-dali-2/
Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi No:45/45-A 06100 Sıhhiye /ANKARA
Telefon: +90 312 310 3280
Fax: +90 312 309 3482

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Uyruğu : T.C.

Doğum Yeri : Bakırköy / İSTANBUL

Doğum Tarihi : 24/09/1987

Medeni Hali : Bekâr

Ehliyet : Tip B

Askerlik : Tamamlandı

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

2017- Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klâsik Arkeoloji Bilim Dalı Doktora Programı (Bütünleşik)

2011-2012 Ludwig-Maximilians-Universität München, Abteilung Alte Geschichte (ERASMUS, Wissenschaftlicher Betreuer: Prof. Dr. Martin Zimmermann).

2009- İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klâsik Arkeoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Tez Aşaması / Konu Başlığı: Pamphylia Bölgesi Kültür Varlıkları Envanteri: Yayınlar Üzerinden Bir Değerlendirme. Danışman: Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe.

2006-2011 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Çift Ana Dal Programı (Tüm zorunlu bölüm dersleriyle beraber ağırlıklı Eskiçağ Tarihi öğrenimi: AGNO: 89.00/100).

2005-2009 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü (Birincilikle 95.50/100).

2001-2004 Bakırköy Lisesi.

1994-2001 Yenibosna İlköğretim Okulu.

1993-1994 Bağlar İlköğretim Okulu.

 

İDARİ GÖREVLER

2007-2009 Arkeoloji Bölümü Öğrenci Temsilcisi.

2007-2009 Klâsik Arkeoloji Ana Bilim Dalı - Kısmi Zamanlı Öğrenci.

 

İŞ TECRÜBELERİ

A. Kazılar ve Yüzey Araştırmaları

I- 2018 (9-30 Temmuz) Aziz Yuhanna Kilisesi ve Mezarlık Alanı Kazısı- (Avusturya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile) Karintiya Eyaleti, Jaunstein/Globasnitz Kasabası, AVUSTURYA.

I- 2017- Aspendos Projesi (Prof. Dr. Veli Köse başkanlığında).

II- 2017- Teos Arkeoloji Kazısı (Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında).

III- 2012-2013 Ulpiana Arkeoloji Kazısı - (Kosova Arkeoloji Enstitüsü ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle). Gračanica/Ulpiana, KOSOVA.

IV- 2012 Trakya Chersonessos’u = Gelibolu Yarımadası Tarihi Coğrafyası ve Şehirleşme Süreci Projesi – Lysimakheia/Bolayır Etabı (Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar başkanlığında).

V- 2007-2011 Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları (Prof. Dr. Halûk Abbasoğlu başkanlığında).

2009-2011 Perge Kuzey-Güney Doğrultulu Sütunlu Caddesi / Kazı, Restorasyon ve Anastylosis.

2007-2008 Perge Batı Nekropolis Çalışmaları.

 

B. Diğer Faaliyetler

I- 2014 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi- 4 ay süreyle).

II- 2012 Antalya Müzesi denetiminde gerçekleştirilen Perge Ören Yeri Kazıları (10- 25 Eylül 2012) – Arkeolog.

III- 2009 KBGV (Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı) kapsamındaki Kültür Karıncaları Projesi’nde gönüllü eğitmenlik.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar