İambik şiir

İambik şiir

İambik şiir: Yunan edebiyatında bir kısa, bir uzun heceden oluşan ve iambos adındaki ölçüyle yazılan şiirlere iambik şiir denir.

Epostan ve elegiadan çok farklı olan bu şiir türünün Paroslu Arkhilokhos tarafından kurulduğu kabul edilir. Ancak kadınların Demeter Şenlikleri'nde irticalen söyledikleri şarkılarda ve Homeros'a ait olduğu ileri sürülen Margites Destanı'nda iambik veznin kullanıldığı bilinmektedir.

İambik veznin bir kısa, iki uzun olan hece ölçüsü bazen iki kısa heceye dönüşebilir. Veznin bu değişken yapısı, özellikle diyaloga ve canlı duyguların ifadesine çok uygundur. İlk önce hiciv ve intikam gibi duygulan yansıtmaya yarayan bu vezin, konuşmaya uygun yapısı yüzünden daha sonra tragedya ve komedya şairleri tarafından da kullanılmıştır.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar