Hüseyin Murat Özgen: Doç. Dr. Hüseyin Murat Özgen

Hüseyin Murat Özgen: Doç. Dr. Hüseyin Murat Özgen kimdir?

Doç. Dr. Hüseyin Murat Özgen

MSGSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

İletişim Bilgileri

e-Posta:
e-Posta: 
muratozgen@yahoo.com
Telefon: +90 212  327 2478
Kişisel Web:
Kurumsal Web
: https://www.msgsu.edu.tr/faculties/fen-edebiyat-fakultesi/arkeoloji-bolumu
Adres:
Telefon:
+90 212 246 0011
Fax: +90 212 246 0047

 

Öğrenim Bilgileri 

Doktora / Sanatta Yeterlilik: 2002 - 2009
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı - Klasik Arkeoloji Bilim Dalı (2007-2008 Justus Liebig Universität Giessen, DAAD - Deutscher Akademischer Austausch Dienst Birleştirilmiş Doktora Programı Bursu ile)
Doktora Tezi Veya Sanatta Yeterlilik Çalısması Adı: “Anadolu’da Roma Dönemi Takları ve Tak Biçimli Kent Kapıları – Roman Honorary&TriumphalArches in AsiaMinor”, Tez Danışmanı; Prof. Dr. Halûk ABBASOĞLU - Prof. Dr. Wolfram MARTINI

Yüksek Lisans: 1998 - 2002
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı - Klasik Arkeoloji Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi Veya Çalışması Adı: “Latmos (Beşparmak) Dağları, Güzeltepe’deki Antik Yerleşim - Topoğrafik Bir İnceleme”, Tez Danışmanı; Prof. Dr. Halûk ABBASOĞLU

Lisans: 1994 – 1998
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 


Benzer Haberler & Reklamlar