Homo Necans: Öldüren İnsan

Homo Necans nedir? Homo Necans ne anlatır? Öldüren İnsan nedir?

Homo Necans; Mitoloji ve din bilim alanlarında araştırmalar yapan Alman Prof. Dr. Walter Burkert'in 1972 yıılnda aynı adla yayınladığı kitabında ortaya attığı sosyolojik ve antropolojik kavramdır. Latince "Öldüren İnsan" anlamına gelen kavram; insanın öldürme (avlanma) eyleminin psikolojik düzeyde cinsellik ve saldırganlık arasındaki ilişkiden kaynaklandığını savunur.

Homo Necans tezine göre; İnsan gelişim düzeyinde avlamaya geçerken, bir noktada kendini aşar ve manevi dürtülerini (ya da kaynaklarını) harekete geçirir. Avlanmak insanın içindeki saldırgan enerjinin patlayıp dışa çıkmasıdır.  Avlanma insanın saldırganlık duygularını geliştirir, bu duygular cinsellikle birleşince "taşan salgırganlık" haline dönüşür. Taşkın saldırganlık hem bir topluluğun bireylerini birbirine bağlar hem de saldırganlığı "dışarıya" (başka topluluklara) yönlendirir. Bu da Avcı Toplumların Savaşçı Toplumlar olmasının yolunu açar...

Eski Yunan din ve mitolojisini konu edineren bu tezleri savunan "Homo Necans: Antik Yunan Kurban Ritüeli ve Mitlerinin Antropolojisi" (The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth) adlı eser, 1972 yılında yayınlanmış, 1992'de Bilimsel Edebiyat dalında Ingersoll Vakfı'nın Weaver Ödülü'ne layık görülmüştür.


Benzer Haberler & Reklamlar