Hatice Kübra Ensert: Dr. Hatice Kübra Ensert

Hatice Kübra Ensert kimdir? Dr. Hatice Kübra Ensert kimdir?

Dr. Hatice Kübra Ensert

Çorum Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi

Telefon: +90 364 227 7000 / 1627
e-Posta: hkubraensert@hitit.edu.tr
Kişisel Web: http://hitit.academia.edu/HaticeK%C3%BCbraENSERT
Çalışma Alanları: Önasya İkonografisi ve Mitolojisi,Gliptik Sanatı,Hitit Arkeolojisi, Ölü Gömme Gelenekleri

Eğitim

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 1987-1995
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 1985-1987
Lisans: Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı 1980-1984

Akademik Deneyim

2018-  Doktor Öğretim Üyesi Hitit Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

2012-2018 Doktor Öğretim Üyesi Hitit Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

1998-2012  Yardımcı Doçent Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

1997-1998  Uzman Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Yönetim Deneyimi / İdari Görevler

2018-2019  Anabilim Dalı Başkanı Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı

2012-  Öyp Koordinatörü  Hitit Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi

2005-2012 Erasmus Koordinatörü Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

2001-2009 Anabilim Dalı Başkanı Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

2001-2003 Bölüm Bşk.  Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

2000-2001 Bölüm Bşk. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı

Başlangıcından M. Ö. 1. Binin İlk Yarısına Kadar Anadolu’xxda Müzik Aletleri ve Tasvirleri  Prof. Dr. Aliye Öztan

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı

Erken Tunç Çağı Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye Bölgesi Ölü Gömme Gelenekleri Işığında Oylum Höyük Mezarları  Prof. Dr. Engin Özgen

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

2011-2012 Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Üye
2002-2012 Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma Merkezi , Merkez Genel Kurul  Üye
2002-2012 Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma Merkezi ( Arsamer ) Yönetim Kurulu Üyesi
1999-2014 Mustafa Kemal Üniversitesi , Antakya Doğa Araştırmaları Topluluğu , Kurucu  Üye
1999-2012 Mustafa Kemal Üniversitesi , Fen-edebiyat Fakültesi , Uzmanlık Grubu  Üye
1998-2001 Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi , Uzmanlık Grubu  Üye

Ödüller

2009 Ulakbim Teşvik Ödülü. A1 Yayın Tipi İçin  Tübitak

Akademik Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A.1 Ensert H K, OYLUM HÖYÜK’TE DAGAN KÜLTÜ?, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017. (Ulakbim TR Dizin), 10(1), 293-316, Link

A.2 Ensert H K, M. Ö. III. Binde Oylum Höyük te Müzik ve Dans, Avrasya sanat ve medeniyet dergisi, 2017. (Citefactor Türk Eğitim İndeksi Academic Resource Index), 7(1), 46-57, Link

A.3 Ensert H K, Norbert Schimmel Koleksiyonu nun Altın Pandantifi ndeki çocuk tasviri tanrıça Zintuhi olabilir?, Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi, 2017. (Citefactor Academic Resource Index Türk Eğitim İndeksi), 8(1), 1-11

A.4 Ensert H K, Görmüş A, Kara D, The Stele of Erzin, ADALYA, 2008. (AHCI), 11(1), 35-47

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B.1 Ensert H K, Is the Figure No 34 at Yazılıkaya the Sungod or a King, V. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, Çorum 02-08 Eylül 2002/Acts of the Vth International Congress of Hittitology, 2002, 11(V), 293-302

C. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

C.1 Ensert H K, Samsat’tan Acemhöyük’e Eski Uygarlıkların İzinde Aliye Öztan’a Armağan/From Samosata to Acemhöyük Trailing the Ancient Civilizations Studies Presented to Honour of Aliye Öztan, Ege Üniversitesi, 2017

C.2 Ensert H K, Armizzi Engin Özgen e Armağan Studies in Honor of Engin Özgen, Dumat Ofset, 2014

C.3 Deveci A, Ensert H K, Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları Cilt I ve II Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 2002 Volume I II, Aydan Yayıncılık Sanayi Ticaret A.Ş., 2011

C.4 Ensert H K, Hayat Erkanal a Armağan Kültürlerin Yansıması Studies in Honor of Hayat Erkanal Cultural Reflections, Homer, 2006

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D.1 Ensert H K, RS 17 159 NOLU IV Tuthaliya nın Mühür Baskısındaki Küçük Tanrı Figürü II Murşili midir Is the Small God Figure in the Seal Impression Tudkhaliya IV RS 17 159 Mushili II, ANADOLU/ANATOLIA, 2006. (ulakbim), 11(30), 83-109

D.2 Ensert H K, M Ö İkinci Binde Kanatlı Güneş Kursu ile Taçlandırılmış Anadolulu Hitit Figürleri, ANADOLU/ANATOLIA, 2005. (ulakbim), 11(28), 25-47

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E.1 Ensert H K, Erken Tunç Çağında Çorum, Çağlar Boyu Çorum İli ve Çevresi Paneli, 2014, 11(28), 23-37

E.2 Ensert H K, Eski Anadolu da Müzik ve Günümüze Etkileri, Hitit Söyleşi Günleri 25 Şubat 2013, Çorum ve Kültür. Çorum, 2013, 11(28), 29-47

E.3 Özgen E, Engin A, Uysal B, Ensert H K, Ay Ş F, Bozkurt A, Oylum Höyük 2012, 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, Muğla 2014., 2013, 1(28), 159-174

E.4 Özgen E, Engin A, Uysal B, Ensert H K, Ay Ş F, Bozkurt A, Oylum Höyük 2011, 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2012 34. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt. Çorum 2013., 2012, 1(28), 323-334

E.5 Özgen E, Engin A, Uysal B, Ensert H K, Ay Ş F, Bozkurt A, Oylum Höyük 2010, 33. Uluslararsı Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-28 Mayıs 2011 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt. Ankara 2012., 2011, 1(28), 497-518

E.6 Deveci A, Ensert H K, Akarçay Höyük Kazı Çalışmaları, XXV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 26-31 Mayıs 2012 25. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt. Ankara 2004., 2003, 2(28), 381-390

E.7 Özgen E, Ensert H K, Tekin H, Oylum Höyük 1994 Kazı Çalışmaları, XVII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 29 Mayıs-2 Haziran 1995 XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Ankara 1996., 1995, 2(XVII), 183-188

E.8 Özgen E, Tekin H, Ensert H K, Oylum Höyük 1991 ve 1993 Kazı Çalışmaları, XVI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 30 Mayıs-3 Haziran 1994 XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Ankara 1995.., 1994, 2(XVI), 95-105

Editörlük / Hakemlik

Uluslararası Dergilerde Editörlük

Ulusal Dergilerde Editörlük

Uluslararası / Ulusal Dergilerde Hakemlik

Yayın Kurulu Üyeliği

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1. Malik Ejder DEMİRTAŞ, Başlangıcından M. Ö. I. Bin Ortalarına Kadar Eski Anadolu Sanatında Boğa-insan ve Aslan-insan Karışık Varlıkları ve Tasvirleri, 2018, Tamamlandı

2. Çınar Derya DEMİRALP, Mö Iı. Binde Anadolu'ya Ait Kartal Tasvirleri, 2016, Tamamlandı

3. Enes ASLAN, Neolitik ve Kalkolitik Çağlarda Orta Anadolu ve Levant Ok Uçlarının Karşılaştırmalı Tipolojik Değerlendirilmesi, 2010, Tamamlandı

4. Umut ZOROĞLU, Hitit Sanatında Sfenks, 2010, Tamamlandı

5. İsmail COŞKUN, Hitit Sanatında Lituus Tasvirleri, 2007, Tamamlandı

Son İki Yılda Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler
 

2018-2019   Lisans  SERAMİK ÜRETİM YÖNTEMLERİ
                    Lisans   MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ I

2017-2018  Yüksek Lisans  ANADOLU’DA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ
                   Yüksek Lisans  UZMANLIK ALAN DERSİ
                   Yüksek Lisans  TEZ DANIŞMANLIĞI
                   Lisans               MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ II
                   Lisans               ANADOLU’DA NEOLİTİK KALKOLİTİK ÇAĞ
                   Lisans               MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ I                    
                   Lisans               SERAMİK ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE TERMİNOLOJİSİ
                   Önlisans            ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI ANADOLU ARKEOLOJİSİ

Önemli Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri

Oymaağaç Höyük 2015 Kazısı Kazı Başkan Yardımcısı 29.06.2015-05.10.2015 Araştırmacı

Samsat Höyük 1984 Kazısı Araştırmacı

Samsat Höyük 1985 Kazısı Araştırmacı

Oylum Höyük 1990 Kazısı Araştırmacı

Oylum Höyük 1991 Kazısı Araştırmacı

Oylum Höyük 1993 Kazısı Araştırmacı

Oylum Höyük 1994 Kazısı Araştırmacı

Oylum Höyük 1995 Kazısı Araştırmacı

Amik Ovası 1997 Yüzey Araştırması Araştırmacı

Tell Kurdu 1998 Kazısı Araştırmacı

Amik Ovası Erken Tunç Çağı 1999 Projesi Araştırmacı

Oylum Höyük Kazı ve Yüzey Araştırması 2000 Projesi Araştırmacı

Oylum Höyük 2001 Kazısı Araştırmacı

Kilis 2001 Yüzey Araştırması Araştırmacı

Akarçay Höyük Kazısı Odtü Taçdam Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma 2002 Projesi Araştırmacı

Oylum Höyük 2010 Kazısı Araştırmacı

Oylum Höyük 2011 Kazısı Araştırmacı

Oylum Höyük 2012 Kazısı Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetleri

Uluslararası sergiler, festivallere katılım, icralar, ödül almış eserler, sanat hizmetleri, mimari proje sunumları:

Ulusal Sergiler, festivallere katılım, icralar, ödül almış eserler, sanat hizmetleri, mimari proje sunumları:

Dersler

ANADOLU’DA NEOLİTİK VE KALKOLİTİK ÇAĞ ARKEOLOJİSİ

ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞINDA ANADOLU ARKEOLOJİSİ

MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ II

 

Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/hkubraensert

http://www.fef.hitit.edu.tr/tr/arkeoloji/detay/prehistorya

http://www.fef.hitit.edu.tr/tr/arkeoloji/detay/klasik-arkeoloji

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar