Hikemiyat; hikemiyât; hikemiyyat

Hikemiyat; hikemiyât; hikemiyyat nedir?

Hikemiyat veya hikemiyât: Hikmetli söz. Vecize.

Hikemiyyat: Bir neslin yüksek duygu, düşünce ve hayat tecrübelerini sonraki nesillere aktarmak için vecizeler halinde ifade edilen vulgarize fikirlerdir.” 

Hintlilerin Kelile ve Dimne'si, İranlıların Hümayünname’si, Şeyh Sadi’nin Gülistan ve Bostan’ı, Mevlana’nın Mesnevi’si, Aşık Paşa’nın Garipname’si, Dante’nin İlahi Komedya’sı, Goethe’nin Faust’u hikemiyat örnekleridir. 


Benzer Haberler & Reklamlar