Girit'teki hayvan figürleri Üst Paleolitik çağa tarihlendi

Girit'teki hayvan figürleri Üst Paleolitik çağa tarihlendi

Girit'te Asphendou Mağarasında 1960'larda keşfedilen karmaşık geometrik ve petrogliflerin sanılandan daha eski olduğu Üst Paleolitik çağda yapıldığı anlaşıldı. Resimlerden birinin de soyun tükenmiş bir geyik türüne ait olduğu tespit edildi.

Yunanistan'da şu ana kadar keşfedilen en eski tarihi figürün yaklaşık 8,5 ila 5 bin yıl öncesine tarihlenen Neolitik döneme ait olduğu sanılıyordu ama yapılan bilimsel incelemeler bazı figürlerin sanılandan daha eski olduğunu ve ve 50.000 ila 10.000 yıl arasına tarihlenen Üst Paleolitik'te yapıldığını ortaya çıkardı. Asphendou Mağarası'nda bulunan figür soyu tükenmiş endemik geyik türü Candiacervus'u betimliyor. Son Buzul Çağı’da yapıldığı tahmine dilen resmin yaklaşık 11 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Girit adasının batısında, dağlık Sphakia bölgesindeki Asphendou Mağarasında 1960'larda keşfedilen karmaşık geometrik şekiller ve petroglifler ( kaya sanatı) ile jeolojik mağara oluşumları (speleothem) bulunmuştu. Yabani keçiler veya geyiklerin tasvir edildiği petroglifler ilk fark edildiğinde muhtemelen Bronz Çağına ait olduğu düşünülüyordu. Ancak üstüste çizimler ve mağaradaki akıntılar nedeniyle sağlıklı tarihleme yapılamıyordu. Aradan yıllar geçti. Teknolojik gelişmeler ışığında söz konusu buluntuların modern olanaklarla tarihlenmesine yönelik yeni çalışma yapıldı.

Araştırmanın sonuçları Arkeolojik Bilim Dergisi: Raporlar dergisinde yayınlandı.

Arkeolojik Bilim Dergisi: Raporlar'da (Journal of Archaeological Science: Reports) Thomas F.Strassera, Sarah C.Murray, Alexandravan der Geer, ChristinaKolb, Louis A. Ruprecht Jr imzaları ile yayınlanan "Yunanistan'ın Girit adasındaki Paleolitik mağara sanatı" (Palaeolithic cave art from Crete, Greece) başlıklı makaleye göre Girit adasındaki Asphendou Mağarası'nda keşfedilen en eski figür sanatının Üst Paleolitik devre tarihleniyor.

Fotogrametri yöntemi ile figürler tek tek ayrıştırıldı ve arkeoloji kazılarında ortaya çıkarılan fosillerle karşılaştırmalar yapıldı. Mağarada daha önce yaban keçisi olduğu sanılan 37 geyik figürü olduğu anlaşıldı. Her biri yaklaşık 5 santimetre uzunluğundaki figürlerin, soyu tükenmiş geyik türü Candiacervus'a ait olduğu anlaşıldı. Mağara civarındaki daha önceki arkeolojik araştırmalarda Candiacervus geyik türüne ait fosiller de ele geçirilmişti. Gerani ve Liko mağaraları da dahil olmak üzere Rethymnon bölgesindeki birçok mağaradan fosilleşmiş kemiklerin ve dişlerin Amino Asit Rasemizasyonu'na dayanan tarihleme yöntemi, Giritli geyiğin geç Pleistosen boyunca yaşadığını gösterdi. Giritte yaşayan geyik türü normalden kısa boyluydu, kısa çatallı uzun boynuzlara sahipti.

Rhode Island Providence Koleji’nden Dr. Thomas Strasser konuyla ilgili olarak, “Yunanistan’da bulunan ilk sanat örneğini Paleolitik Döneme tarihlendiren keşif büyük önem arz ediyor. Binlerce yıllık sanat tarihi bilgimize derinlik katıyor. Girit Adası’ndaki Buz Çağı’nın görgü tanığı mağarada arkeolojik ve paleontolojik bilgilerin yanı sıra, yeni teknolojilerle daha önce ulaşılamayan Paleolitik Dönem oyma sanatı bilgilerine ulaşmak açısından da önem arz ediyor" diyor.

arkeolojikhaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar