Frig Kültürü ve Uygarlığı

Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olan Emre Erdan'ın Arkeoloji ve Sanat Yayınları'ndan çıkan eseri, Frig kültürü ve uygarlığı konusunda halihazırda oldukça dağınık durumdaki yayınları ve güncel araştırmaları derleyerek bir araya getiriyor.

MÖ 1200 yıllarında Anadolu’ya giriş yaptığına inanılan Frigler, son arkeolojik bulgular ışığında MÖ 10. yüzyıl gibi erken bir süreçte merkezî yapılanmasını oluşturmaya başlayarak, MÖ 9. yüzyıldan itibaren Anadolu’nun en önemli siyasi egemenlerinden biri hâline gelmiştir. Her ne kadar bugüne değin Friglerle ilgili gerçekleştirilen pek çok çalışma onları MÖ 1200’lerde Anadolu’ya giriş yapan yabancı bir topluluk olarak tanımlansa da Anadolu’nun Demir Çağı sürecini derinden etkileyen bu güçlü uygarlığın kökeni konusu bilim dünyasında tartışılmaya devam etmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi Emre Erdan'ın çalışması, öncelikle Frig kültürü ve uygarlığı konusunda halihazırda oldukça dağınık durumdaki yayın ve tartışmaların derleyerek bir araya getirimesiyle önem arz ediyor.

Bu amaca uygun olarak uygarlığın tarihî coğrafyası, siyasi tarihi, maddi-manevi kültür öğelerinin öz nitelikte sunulmasına gayret edilmiş, son arkeolojik veriler ışığında Friglerin tartışmalara konu olan kimliğiyle ilgili sorulara da yanıt aranmaya çalışılmıştır.

Friglerin kim oldukları ya da nereden geldikleri gibi sorulardan bağımsız ve üzerinde durulması gereken en önemli konu Anadolu kültürüne sundukları katkılarıdır. Bu noktada, bugünkü bilgilerimiz doğrultusunda varabileceğimiz en önemli sonuç, Friglerin ortaya koyduğu kültürel yapılanmanın onları Anadolu’nun yerel bir toplumu yapmakla kalmadığı, zamanla bu kadim ve köklü kültürü Batı’ya aktaran bir ana istasyon hâline getirmiş olduğudur.

Yazar : Emre Erdan
ISBN : 9786053964797
Boyut : 15 x 21 cm
Sayfa : 216 sayfa
Fiyat : 45,00 TL
 


Benzer Haberler & Reklamlar