Evangelist

Evangelist nedir?

Evangelist: Ateşli bir şekilde bir mesajı yayan kimseye verilen ad.

Bu kişiler misyonerler olarak da tanımlanabilir

Evanjelist sözcüğü en basit anlamıyla “Hristiyanlık bildirisini vaaz eden,yayan kişi” anlamına gelir.

Evangelik: Protestan Kilisesi’nin muhafazakar kesimini nitelemek için kullanılır.

Evangelikler, ABD’yi kuran ve tutuculuğuyla bilinen Protestan mezhebi puritenler‘in devamıdır.

Evangelizm merkezli bu akımın mensuplarına ve zamanla liberal Protestanlar haricindeki tüm Protestanlara Evanjelik denmeye başlanmıştır
 


Benzer Haberler & Reklamlar