Ea / Enki

Ea / Enki nedir?

Ea / Enki: Mezopotamya inanç sisteminde su tanrısı.

"Enki (Yeryüzünün Efendisi)" adıyla da anılır. Okyanusların ve yer altı sulannın hakimidir.

Anu ve Enlil ile bir üçlü oluşturur. Ayrıca yaratıcı bir tanrıdır, göğü ve toprağı yaratmıştır, aynı zamanda tüm bilgeliktir.

İnsan neslini tufanda yok olmaktan o kurtarmıştır. Yaşam kaynağı olduğundan ötürü bolluğu da simgeler.

Sümer tapınaklarında Ea’nın kendisi olarak bir kap içinde kutsal su bulundurulurdu.

Bu tapınaklarda Ea, balık kuyruklu bir koyun biçiminde canlandırılırdı. Benzer bir durum Hıristiyanların İsa’da tasarladıkları balık özelliğinde görülür.

Sanat eserlerinde genellikle birkaç boynuzlu bir şapkası olan, uzun sakallı oturan bir tanrı olarak tasvir edilir.

Bazen içinde balıkların yüzdüğü su akıntıları kollarından yere doğru akar.


Benzer Haberler & Reklamlar