Dryope

Dryope nedir?

Dryope:  Kral Dryops'un kızı.

Oita dağının yamaçlarında babasının sürülerini otlatırken, ağaç perileri hamadryad'lar onu aralarına almışlar, türkü söylemesini, hora tepmesini öğretmişler. Kızı gören Apollon da ona tutulmuş. Dryope'ye yaklaşmak için bir kaplumbağa biçimine girmiş. Kız kaplumbağa ile oynamaya başlamış, onu kucağına almış, derken tanrı bir yılan olup kızla birleşmiş. Dryope korkmuş, kaçmış, olup biteni kimseye bildirmemiş. Bir süre sonra da Andraimon adlı bir adamla evlenmiş ve Amphissos adlı bir çocuğu olmuş. Amphissos Oita'nın eteğinde aynı adı taşıyan bir şehir kurmuş. Bir gün Dryope oğlunun kurduğu Apollon tapınağının yanında eski oyun arkadaşları hamadryad'lara sunu sunuyormuş ki, perileri onu kapıp aralarına almışlar. Kaçırıldığı yerde bir kavak ağacıyla bir kaynak ortaya çıkmış.
 


Benzer Haberler & Reklamlar