Doç. Dr. Çiğdem Kafesçioğlu İstanbul Haritalarında Çevre Tahayyüllerini anlatacak

Doç. Dr. Çiğdem Kafesçioğlu İstanbul Haritalarında Çevre Tahayyüllerini anlatacak

Çiğdem Kafescioğlu, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde 30 Ocak Perşembe günü saat 18.30'da 'Haritacının Kaleminde Şehir ve Doğa: Erken Modern Dönem İstanbul Haritalarında Çevre Tahayyülleri' başlıklı geçmişten günümüze, İstanbul’un suyla ilişkisini konu edinen bir konferans verecek.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri İstanbul’una odaklanan “Arka Oda Toplantıları” bu ay, akademisyen ve tarihçi Çiğdem Kafescioğlu’nu ağırlıyor. 30 Ocak Perşembe günü düzenlenecek konuşma etkinliğinde, erken modern dönem İstanbul’un su kaynakları, suyollarının yeraltı ve yerüstü güzergâhları ile suyun şehir içinde ulaştığı kamusal ve özel yapılar, Osmanlı’dan günümüze ulaşmış İstanbul haritaları üzerinden incelenecek.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nünİstanbul araştırmalarına farklı bir boyut kazandırmak amacıyla düzenlediği “Arka Oda Toplantıları”, erken modern dönem Osmanlı şehir, mimarlık ve görsel kültür tarihi üzerine akademik çalışmalar yürüten Çiğdem Kafescioğlu’nun konuşmasıyla devam ediyor. “Haritacının Kaleminde Şehir ve Doğa: Erken Modern Dönem İstanbul Haritalarında Çevre Tahayyülleri” başlıklı konuşmasında Çiğdem Kafescioğlu, erken modern dönemden günümüze ulaşmış İstanbul haritalarından yola çıkarak İstanbul’un su kaynaklarından, suyollarının yeraltı ve yerüstü güzergâhlarından söz edecek. Konuşmada ayrıca restore edilen, genişletilen veya yeni inşa edilen su yapıları ve suyun şehir içinde ulaştığı kamusal ve özel yapılardan bahsedilecek. Çiğdem Kafescioğlu şehrin mekânsal yapısı, doğal çevresi ve yapılı çevrenin doğal habitatlar ile ilişkisine ışık tutan haritalardan hareketle, İstanbul’un doğal çevresiyle bağlantılarının temsiline ve bu temsillerin ne tür pratiklerle bağlantılı olduğuna dair bir dizi ilginç konuyu da tartışmaya açacak.

İstanbul’un suyla ilişkisinin yeniden gündeme taşındığı şu günlerde, tarih meraklıları için ilgi çekici bir içerik sunan “Haritacının Kaleminde Şehir ve Doğa: Erken Modern Dönem İstanbul Haritalarında Çevre Tahayyülleri” başlıklı konuşma, 30 Ocak Perşembe günü saat 18.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilir.

Etkinlik ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır, yerler sınırlıdır.


Benzer Haberler & Reklamlar