Demokles Damokles

Demokles Damokles kimdir?

Demokles / Damokles: MÖ 4. yy. ‘Demokles’in kılıcı’ öyküsü ile bilinen kişi.

Cicero’nun Tusculanae Disputationes adlı eserinden öğrendiği­mize göre Demokles Syracusae tiranı Dionysios II’in sarayındaki bir sohbet­te kralların ne kadar şanslı olduklarından söz açar. Bunun üzerine tiran onu kendi yerine geçirir, göz alıcı bir sedire oturtulur, emrine güzel kız ve oğlan­lar sunulur. Ancak kafasının tam üzerinde ince bir iple bağlı keskin bir kılıç asılı durmaktadır. Demokles kısa süre sonra bu konumundan vaz geçtiğini bildirir. Tiran böylece kralların yazgısının Demokles’in biraz önceki durumu gibi tehlikeli olduğunu göstermiş olur.

 

Damokles: Sicilya'da Syrakusa zorbası Dionysos mutluluğunu öven Damokles'e mutluluğundan kendisine de pay vereceğini bildirmiş ve onu armağanlara boğmuş, ama başının üstünde keskin bir kılıç sallandırılmasını da buyurmuş.

Bir kılla tavana bağlı olup her an başına düşecek durumda bulunan bu kılıç damokles'e bütün varlıklarını zehir etmiş. Damokles'in kılıcı deyimi hep tehdit ve tehlike altında bulunan maddesel varlığı dile getirir.


Benzer Haberler & Reklamlar


Arkeolojik Haber