Caracalla

Caracalla kimdir?

Caracalla: MS 188-217.  MS 198-211 arasında babası Septimius Severus’la birlikte, MS 211-217 arasında da tek başına ülkeyi yöneten Roma imparato­ru.

Lugdunum doğumludur.

Babasın ölümünden sonra kardeşi P. Septimus Geta’yı annesinin kollarındayken öldürtüp tek başına imparator oldu. He­men ardından Geta’nın yandaşı oldukları nedeniyle yirmi bin kişiyi öldürttü. MS 213’te imparatorluğun kuzey bölgesinde Alamannileri yendi. MS 2l4’te doğu seferine çıktı. MS 217’de yeni bir Part seferi hazırlığı yaparken Karrhae’de bir subayı tarafından öldürülmüştür.

Roma’da yaptırdığı büyük hamamlar ve imparatorlukta yaşayan bütün özgür kişilere Roma yurttaşlığı hakkını tanıyan MS 212 tarihli fermanıyla (Constitutio Antoniniana) ünlüdür. İmparatorluğun gerilemesinde büyük payı olan Ca­racalla, genellikle Roma tarihinin en zalim tiranlarından biri sayılır. Montesquieu şöyle yazar: “Caracalla’ya yalnız despot, zalim değil, insanlığın yok edi­cisi lakabı verlebilir. Caligula, Nero ve Domitianus Roma şehrinde zulüm yap­makla yetinirlerdi. Caracalla ise dünyanın her tarafına giderek şiddet ve terör saçardı.”

Bozuk sağlığının da etkisiyle hem kuşku içinde yaşa­dı hem de kendini çok yükseklerde gördü.

İskender’e duyduğu hayranlık bir saplantı halini almıştı. Giysileri, silahları, davranışları, gezi yolları ve por­treleriyle İskender’i taklit etmiş, büyük anlamına gelen magnus soyadını al­mış, kendisini sikkelerin üzerinde bir tanrı gibi tasvir ettirmiştir.

Troia’yı zi­yaret edip Akhilleus’un mezarına saygı gösterdi. Aynca köklü batıl inançları vardı. Yahudi ve Hıristiyan inanışlarına saygı gösteren Caracalla’nın en üstün tuttuğu tanrı, babası ya da kardeşi saydığı Mısır tanrısı Serapis’ti. Mısırlıların hükümdarlarla tanrıları özdeşleştirme geleneğini benimseyen Caracalla, hey­kellerinden birinde firavun olarak tasvir edilen tek Roma imparatoruydu.

Ro­malılarla Pers kökenli halkların bir arada yaşayacağı ütopik bir düzenin plan­larını yapmış, çıktığı doğu seferinde bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. İste­diğine ulaşamadığı gibi İskenderiye’de kendisi ile alay eden çok sayıda insa­nı öldürtmüştür.

 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar