Serapis

Serapis nedir?

Serapis: Güneş Tanrı.

Boğa tanrı Apis’in Osiris kültüyle ilişkilendirilmesi so­nucu Memfis’de ortaya çıkmış, başlangıçta Osorapis adıyla anılmıştır.

Başlan­gıçta bir yer altı tanrısıydı.

Makedonya kökenli olan ve Mısır’da hüküm süren Ptolemaios hanedanı Serapis kültünü resmi din olarak seçip yayılması için ça­ba gösterdikten sonra Hellenistik özellikler kazandı.

Zamanla yalnızca bir Gü­neş tanrısı (Zeus Serapis) değil şifa ve bereket tanrısı olarak da tapınım gör­dü.

İskenderiye’deki Serapeion ona adanmış tapınakların en büyüğü ve tanın­mış olanıydı (Ptolemaios II Euergetes tarafından inşa ettirildi ve MS 391’de Hristiyanlar tarafından tahrip edilene değin açık kaldı).

MÖ 2. yüzyıl- MS 2. yüz­yıl arasında İsis’in önem kazanması ile Serapis kültü görkemini yitirdi.


Benzer Haberler & Reklamlar


Arkeolojik Haber