Karrhae antik kenti

Karrhae antek kenti neresidir?

Karrhae: Harran.

Güneydoğu Anadolu’da, Urfa’nın 44 km. güneydo­ğusunda kurulmuş antik kent.

MÖ 2000’e tarihlenen Mari belgelerinde adı geçen ay tanrısı Sin’in bu kentle ilişkili olduğu düşünülür.

Asur İmparatorluğu Döneminde (MÖ 10.-7. yy) önemli bir kale, idari merkez ve ticaret kenti idi, Asurbanipal kentteki tapınağı onartmıştır.

MÖ 6l0’dan sonra Medlerin eline geçti.

MÖ 300’lerde kente Makedonyalı göçmenler yerleşti. İki yüzyıl Seleukos hakimi­yetinde kaldıktan sonra MS l60’ta Roma hakimiyetine girdi.

Hıristiyanlığın yaygın olmasına karşın MS 639’da Müslüman Arapların eline geçene değin Karrhae’de pagan topluluklar da varlığını sürdürdü.

Bu topluluklar arasında daha çok tanrı Sin kültü yaygındı.

Nitekim imparator Caracalla MS 217’de kentteki Sin tapınağını ziyaret ederken suikaste uğradı.

MÖ 302’de kurulan Edessa zaman içinde Karrhae’yi gölgede bırakmıştır.

MÖ 53’te Roma ve Part krallıkları arasındaki Karrhae Çarpışması kent yakınlarında gerçekleş­miştir.

 

 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar