Armağan Erkanal: Prof. Dr. Armağan Erkanal

Armağan Erkanal: Prof. Dr. Armağan Erkanal kimdir?

Prof. Dr. Armağan Erkanal

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi.

 

İletişim Bilgileri

e-Posta: 

e-Posta: 
Telefon: +90 

Kişisel Web: http://www.arkeo.hacettepe.edu.tr/erkanal.html
Kurumsal Web: http://www.arkeo.hacettepe.edu.tr/tanitim.html
Adres: 

Telefon: +90 

Fax: +90 

Öğrenim Bilgileri

Doçentlik: 1979
Hacettepe Üniversitesi,
Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü
Bitirme Tezi: Anadolu’da Eski Suriye Üslüplü Mühürler ve Mühür Baskıları

Doktora: 1965-1972
Berlin Freie Universitat, Vorderasiatische Archaeologie

Bitirme Tezi: Die Intermediate Keramik in Kleinasien (Prof. Dr. B. Hrouda danışmanlığında) 

Lisans: 1960-1965
Ankara Üniversitesi,
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı
Bitirme Tezi: Maraş Kabartmaları (Prof. Dr. Nimet Özgüç danışmanlığında)
 

Görevler

•1972-1974 Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde Kazılar Şubesi
•1974-1979 Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi
•1979-1989 Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent
•1989- Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör
•1989-1997 Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Anabilim Dalı Başkanı
•1997-2011 Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölüm Başkanlığı
•1999 T. C. Kültür Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeliği
•2008-2012 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu Üyeliği

Burslar
•1965-1972 T. C. Milli Eğitim Bakanlığı,yurtdışı doktora eğitimi bursu
•1981-1982 Alexander von Humboldt Vakfı bir yıllık araştırma bursu

Ödüller
•1995 Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü
•1996 Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü

Yurtdışı Çalışmaları
•1989 Almanya, München Ludwig-Maximilian Universitaet konuk öğretim üyesi

Projeler
•HÜAF 86-02-220-001 İzmir ili Menemen ilçesi Panaztepe Kazı ve Survey Çalışmaları (başkanlığımda)
•HÜAF 94-04-220-007 İzmir Bölgesi Prehistorik Kazıları (başkanlığımda)
•HÜAF 00-02-701-001 Panaztepe Kazıları (başkanlığımda)
•TÜBİTAK 107K309 Kuzey İzmir-Güney Aiolis Arkeolojik Araştırmaları (başkanlığımda)

Kazılar
•1965 Koçumbeli Kazısı (Burhan Tezcan başkanlığında)
•1975 Acemhöyük Kazısı (Prof. Dr. Nimet Özgüç başkanlığında)
•1980 Liman Tepe - Klazomenai Kazısı (Prof. Dr.Güven Bakır ve Çetin Anlağan başkanlığında)
•1982-1991 Girnavaz Kazısı (Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında)
•1985- Panaztepe Kazısı (başkanlığımda)
•1992- Liman Tepe Kazısı (Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında)

Yüzey Araştırmaları
•2000-2003 Kuzey İzmir - Menemen Ovası Yüzey Araştırması (başkanlığımda)

Yayınlar
Kitaplar

•Öktü, A. 1973. Die Intermediate-Keramik in Kleinasien. München. Salzer

•Erkanal, A. 1994. Anadolu'da Bulunan Suriye Kökenli Mühürler ve Mühü Baskıları (Die in Anatolien vorkommenden altsyrischen Siegel und Siegelabdrücke). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları VI. Dizi-Sa. 42.

•Erkanal-Öktü 2018 ERKANAL-ÖKTÜ, A., PANAZTEPE I Die Friedhöfe von Panaztepe, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTKY VI. Dizi-Sayı: 51 a/1-2 , Ankara.

•Erkanal-Öktü/Erkanal ERKANAL-ÖKTÜ, A. ve H. ERKANAL, Assur Döneminde CUDİ DAĞI/ CUDİ DAĞI in assyrischer Zeit (baskıda).

 

Editörlük

•Erkanal, A., H. Erkanal, H. Hüryılmaz, A. T. Ökse, N. Çınardalı, S. Günel, H. Tekin, B. Uysal ve D. Yalçıklı (eds.). 1995. In Memoriam İ. Metin Akyurt Bahattin Devam Anı Kitabı, Eski Yakın Doğu Kültürleri Üzerinde İncelemeler, Studies for Ancient Near Eastern Cultures. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

•Erkanal-Öktü, A., E. Özgen, S. Günel, A. T. Ökse, H. Hüryılmaz, H. Tekin, N. Çınardalı-Karaaslan, B. Uysal, F. A. Karaduman, A. Engin, R. Spiess, A. Aykurt, R. Tuncel, U. Deniz ve A. Rennie (eds.). (2006). Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin Yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, Cultural Reflections. İstanbul: Homer Kitabevi.

•Erkanal-Öktü, A., S. Günel ve U. Deniz (eds.) 2008. Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Makaleler, Yayınlanmış Konferans ve Sempozyum Bildirileri

•Erkanal, A. 1974. “İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi.” SED Sanat Edebiyat 1974/2: 70-6.

•Erkanal-Öktü, A. 1979. “Ein Rollsiegel aus der Naehe von Gerçüş.” Zeitschrift für Assyriologie 69/2: 234-43.

•Erkanal, A. 1980. “Eflatun Pınar Anıtı.” Bedrettin Cömert'e Armağan, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Beşeri Bilimler Dergisi, Özel Sayı, Ankara: 287-302.

•Erkanal, A. 1980. “Dört İnsan Figürünün Oluşturduğu Anafor Bezeği Üzerine Bir Derleme (Eine Untersuchung zum Viermenschenradmotiv).” Anatolia / Anadolu XIX: 287-302.

•Erkanal, A. ve H. Erkanal 1983. “Vorbericht über die Grabungen 1979 im praehistorischen Klazomenai/ Liman Tepe.” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1/1: 163-83.

•Erkanal, A. 1984. “Girnavaz Kazısının Anadolu Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi.” I. Araştırma Sonuçları Toplantısı İstanbul 23-26 Mayıs 1983, Ankara: 69-73.

•Erkanal, A. 1986. “Mardin Yöresinden Yeni Assur Dönemi Mühürleri.” III. Araştırma Sonuçları Toplantısı: 379-88.

•Erkanal, A. 1986. “Klazomenai/ Liman Tepe Kazılarında Ele Geçen Kil Çapalar (Tonanker von Klazomenai - Liman Tepe).” Anadolu Araştırmaları / Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung 1986: 183-92.

•Erkanal, A. ve H. Erkanal 1986. “A New Archaeological Excavation in Western Anatolia, Panaztepe.” Turkish Review Digest Quarterly I/3: 67-76.

•Erkanal, A. 1986. “Panaztepe Kazısının 1985 Yılı Sonuçları.” VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 253-61.

•Erkanal, A. 1987. “Panaztepe Kazıları 1986 Yılı Sonuçları.” IX. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 1987: 345-50.

•Erkanal, A. ve H.Erkanal 1987. “Batı Anadolu'da Yeni Bir Arkeolojik Kazı; Panaztepe.” Remzi Oğuz Arık Armağanı, 115-24. Ankara: DTCF Yayınları.

•Erkanal, A. 1988. “Panaztepe Kazıları 1987 Yılı Sonuçları.” X. Kazı Sonuçları Toplantısı II: 59-65.

•Erkanal, A. 1988. “Panaztepe Kazısı 1988 Yılı Raporu.” Höyük 1988: 37-44.

•Erkanal, A. 1988. “Çağdaş Müzecilik Anlayışı Yönünden Münih Müzelerinden Üç Örnek.” Türk Arkeoloji Dergisi XXVII, 1988, 1-14.

•Erkanal, A. 1989. “1988 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XI. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 255-60.

•Erkanal, A. 1989. “Mezar Tahripleri.” Eski Eser Tanımı ve Kaçakçılığının Önlenmesi Seminer Notları, 84-8. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı.

•Erkanal, A. ve H.Erkanal 1989. “Archaeologischer Überlick über die Provinz Mardin.” K. Emre et al. (ed.), Anatolia and the Ancient Near East, 129-34. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

•Erkanal, A. 1990. “Panaztepe Kazısının Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi.” X. Türk Tarih Kongresi: 139-46.

•Erkanal, A. 1991. “1990 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 447-55.

•Erkanal, A. 1993. “1991 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 495-502.

•Erkanal, A. 1993. “Panaztepe Nekropolü.” 1992 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları: 129-40.

•Erkanal, A. 1995. “1992 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XV. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 461-6.

•Erkanal, A. 1995. “1993 Panaztepe kazıları Sonuçları", XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 281-5.

•Erkanal, A. 1995. “Mühür Boyaması ve Ocker Kullanımı Üzerine Bazı Düşünceler.” A. Erkanal et al., (ed.), In Memoriam İ. Metin Akyurt ve Bahattin Devam Anı Kitabı, Studies for Ancient Near Eastern Cultures, 113-8. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

•Erkanal, A. 1995. “Bir Kült Kabı Üzerine Düşünceler I (Gedanken über ein Kultgefäss I).” Belleten LIX/226: 593-603.

•Erkanal, A. 1996. “1994 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XVII. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 329-35.

•Erkanal, A. 1997. “1995 Panaztepe Kazısı Sonuçları.” XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 281-90.

•Erkanal, A. 1998. “Cudi Dağı Araştırmaları.” H. Erkanal et al. (ed.) XXXIVème Recontre Assyriologique Internationale 6-10. July 1987 İstanbul, 185-97. Ankara.

•Erkanal, A. 1998. “Gem.” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 1, 666. İstanbul.

•Erkanal, A. 1998. “Gliptik.” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, 685-6. İstanbul.

•Erkanal, A. 1998. “Kameo.” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, 938-9. İstanbul.

•Erkanal, A. 1998. “Mühür.” Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, 1314-6. İstanbul.

•Erkanal, A. 1998. “Bir Kült Kabı üzerine Düşünceler.” G. Büken et al. (ed.) Evrenselliğe Yolculuk-Hacettepe Üniversitesi'nin Emel Doğramacı’ya Armağanı, 331-6. Ankara.

•Erkanal, A. 1998. “1996 Yılı Panaztepe Kazıları Sonuçları.” XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 455-66.

•Erkanal, A. 1999. “1997 Panaztepe Kazıları.” XX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 371-81.

•Erkanal, A. 2000. “1998 Panaztepe Kazıları.” XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 279-86.

•Erkanal-Öktü, A. 2000. “Ein Kultgefaess aus Girnavaz-Höyük bei Nusaybin / Mardin.” Istanbuler Mitteilungen 50: 141-54.

•Erkanal-Öktü, A. 2000. “Überblick über die Siegelfunde von Bakla Tepe, Liman Tepe und Panaztepe.” V. Internationales Siegel-Symposium. Minoisch-Mykenische Glyptik. Stil, Ikonographie, Funktion (Marburg, 23.-25. September 1999) Corpus der minoischen und mykenischen Siegel. Beiheft 6, 67-77. Berlin.

•Erkanal, A. 2001. “1999 Panaztepe Kazıları.” 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 269-78.

•Erkanal-Öktü, A. 2001. “Arkeoloji.” Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu. 8-10 Kasım 2000, 93-105. Ankara.

•Erkanal, A. 2002. “2000 Yılı Panaztepe Kazı Sonuçları.” 23. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 305-12.

•Erkanal-Öktü, A. 2002. “İzmir Bölgesi Arkeolojik Araştırmalarında Panaztepe Kazısı’nın Yeri.” İzmir Kent Kültür Dergisi, Şubat 2002, Sayı 5: 188-95.

•Erkanal, A. 2003. “2001 Yılı Panaztepe Kazıları", 24. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 227-32.

•Erkanal, A. ve B. Tugrul. 2003. “Panaztepe’de Bulunan Eserlerin Tahribatsız Muayene Metodları ile İncelenmesi.” 18. Arkeometri Sonuçları Toplantısı: 61-8.

•Erkanal-Öktü, A., A. G. Akalın, K. İren ve C. Lichter. “2001 Kuzey İzmir-Menemen Ovası Yüzey Araştırması.” 20. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1: 301-14.

•Erkanal-Öktü, A. 2004. “İzmir.” I. Pini ve W. Müller (ed.). Corpus der minoischen und mykenischen Siegel. Band V. Kleinere Griechische Sammlungen. Supplementum 3,2. Nafpion-Volos und Westliche Türkei, 655-71. Mainz am Rhein: Phillip von Zabern.

•Erkanal, A. ve K. İren. 2004. “2003 Yılı Güney Aiolis Yüzey Araştırması.” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler 17: 25-6.

•Erkanal, A. ve K. İren. 2004. “2002 Güney Aiolis Yüzey Araştırması.” 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2: 245-52.

•Erkanal, A. 2004. “2002 Yılı Panaztepe Kazıları.” 25. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 245-52.

•Erkanal, A. 2004. “Anadolu-Miken İlişkileri.” Arkeoatlas 3: 90-3.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2005. “Panaztepe 2003 Yılı Kazıları.” 26. Kazı Sonuçları Toplantısı 2: 25-36.

•Erkanal, A. ve K. İren. 2005. “2003 Güney Aiolis Yüzey Araştırması.” 22. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1: 259-70.

•Erkanal-Öktü, A. 2006. “Girnavaz Höyük Kazısında Bulunan Fildişi Ayna Sapı Parçası ve Düşündürdükleri.” A. Erkanal-Öktü et al. (eds.). Hayat Erkanal’a Armağan, Kültürlerin Yansıması. Studies in Honor of Hayat Erkanal, Cultural Reflections, 345-58.İstanbul: Homer Kitabevi.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2006. “Panaztepe 2004 Yılı Kazıları.” 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 191-204.

•Erkanal, A. ve K. İren. 2006. “Güney Aiolis Yüzey Araştırması 2004”. 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1:105-10.

•Erkanal, A. 2006. “Yeni Buluntular Işığında Panaztepe Kazısı.” XIV. Türk Tarih Kongresi I: 53-9.

•Erkanal, A. 2006. “Panaztepe’de Bulunan Kurşun Külçenin / Ağırlığın Madencilikte Yeri ve Önemi.” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi: 1-20.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2007. “Panaztepe 2005 Yılı Kazıları.” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 391-412.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2007. “Panaztepe 2005 Yılı Kazıları.” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 391-412.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2008. “Panaztepe 2006 Yılı Çalışmaları.” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 2: 19-38.

•Erkanal, A. 2008. “The Significance of the Lead Ingot/Weight from Panaztepe within the Context of Metallurgy.” Anatolian Metall 4: 1-9.

•Erkanal, A. 2008. “Panaztepe Mezarlık Alanlarının Önemi.” A. Erkanal-Öktü et al. (ed.). Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar. Ankara: Hacettepe Üniversitesi: 69-90.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2008. “Panaztepe 2006 Yılı Çalışmaları.” 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 2: 19-38.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2009.”Panaztepe Kazıları 2008 Yılı Çalışmaları” Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi: 11.

•Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan. 2009. “Panaztepe Kazıları 2007 Yılı Çalışmaları” 30. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt: 471-496.

•Erkanal-Öktü/ Çınardalı- Karaaslan 2009 Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaaslan, “Panaztepe 2008 Yılı Çalışmaları”, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, 11- 12.

•Erkanal-Öktü/ Çınardalı- Karaaslan 2010 Erkanal-Öktü, A ve N. Çınardalı-Karaaslan, “Panaztepe Kazıları 2008 Yılı Çalışmaları”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 101-116.

•Erkanal-Öktü/ Çınardalı- Karaslan 2012 Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaslan, “Panaztepe 2010 Yılı Kazı Çalışmaları”, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 419-440.

• Erkanal-Öktü/ Çınardalı- Karaslan/ Kolankaya- Bostancı 2014 Erkanal-Öktü,A., N. Çınardalı-Karaslan ve N. Kolankaya – Bostancı,“Panaztepe 2012 yılı Çalışmaları”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 24-36.

• Erkanal-Öktü/ Çınardalı Karaslan/ Kolankaya Bostancı 2015 Erkanal-Öktü,A., N. Çınardalı-Karaslan ve N. Kolankaya –Bostancı, “Panaztepe 2013 yılı Çalışmaları”, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 583-600.

•Erkanal- Öktü/Erkanal 2015 Erkanal-Öktü, A. ve H. Erkanal, "Neue Forschungen im vorgeschichtlichen Mittelwestanatolien: Bakla Tepe, Liman Tepe, Çeşme Bağlararası und Panaztepe/Orta Batı Anadolu’da Yeni Tarih Öncesi Araştırmaları: Bakla Tepe, Liman Tepe, Çeşme Bağlararası ve Panaztepe", Ü. Yalçın ve H. Dieter (ed.ler), ‘Anatolien – Brücke der Kulturen’/‘Kültürlerin Köprüsü Anadolu’ Der Anschnitt, Beiheft 27, Bochum, Bonn, 185-203.

•Erkanal-Öktü/ Çınardalı- Karaaslan 2016 Erkanal-Öktü, A. ve N. Çınardalı-Karaslan, “Panaztepe 2014 yılı çalışmaları”, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 423-440.

• Erkanal-Öktü 2016 Erkanal-Öktü, A., “Panaztepe/Paniša (?): A Bronze Age Harbour Settlement in Western Anatolia”, S. Erkut, Ö. S. Gavaz (ed.ler.), ANTAHŠUM "ÇİĞDEM". Eski Anadolu ve Hititlere Adanmiş bir Hayat: Studies in Honour of Ahmet Ünal Armağan Kitabı, Arkeoloji- Sanat Yayınları, İstanbul, 205-220.

•Erkanal- Öktü/Gülmez 2017 Erkanal-Öktü, A. ve B. Gülmez, “2015 Panaztepe Kazıları”, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı 3, 355-370.

• Erkanal-Öktü 2017 Erkanal-Öktü, A.,; Panaztepe in der Spätbronzezeit (Eine Studie über die materielle Kultur im mittleren West-Anatolien;, E. Rova, M. Tonussi (ed.ler), At the Northern Frontier of Near Eastern 11 Archaeology: Recent Research on Caucasia and Anatolia in the Bronze Age/An der Nordgrenze der vorderasiatischen Archäologie: Neue Forschung über Kaukasien und Anatolien in der Bronzezeit (Venice, January 9 th -11 th of 2013), Subartu XXXVIII, Brepols.

• Erkanal/Aykurt, 2017 Erkanal A. ve Aykurt, A., “Thoughts on the Anthropomorphic Pot Found in Liman Tepe” Ç. Maner M.T. Horowitz ve A.S. Gilbert (ed.ler). Overturning Certainties in Near Eastern Archaeology, A Festschrift in Honor of K. Aslıhan Yener, 171- 185.

•ErkanalÖktü /Tuncel/ Gülmez/Alpaslan 2018 Erkanal-Öktü,A., Tuncel,R. Gülmez,B. ve G.Alpaslan, 20 “2016 Yılı Panaztepe Kazısı Sonuçları”, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı 3, 347-365.

• Erkanal-Öktü Armağan Erkanal-Öktü, "A Study on the Use of Mica in Ceramics in Light of two Examples from Liman Tepe", A. Öztan, T. Yıldırım, F. Kulakoğlu, T. Sipahi, V. Şahoğlu ve H. L. Keskin (ed.ler.), In Memoriam Uğur Silistreli: Studies in Near Eastern Archaeology/Uğur Silistreli Anı Kitabı: Önasya Arkeolojisi Üzerine Çalışmalar, Ankara (baskıda). 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar