Arkeometalurji alanındaki ilk Türk projesi PAÜ'de gerçekleştirilecek

Arkeometalurji alanındaki ilk Türk projesi PAÜ'de gerçekleştirilecek

Doç. Dr. Cem Gök, arkeometalurji alanında Türkiye’de gerçekleştirilen ilk TÜBİTAK 1001 projesinin , malzeme mühendisliği ile arkeoloji bilimlerini bir araya getireceğini söyledi.

Türkiye’nin Arkeometalurji alanındaki ilk projesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi bünyesindeki Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde, öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Gök liderliğinde başlayacak.

“İnsanoğlu tarih öncesi çağlardan itibaren metaller, seramikler gibi çeşitli malzemeleri keşfetmiş ve günlük yaşamında kullanmıştır" diyen Doç. Dr. Cem Gök proje ile ilgili olarak şunları söyledi: "Malzeme kullanımı toplumun şekillenmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri olmuş ve yaşam tarzlarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Yeni malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımı teknolojik gelişmeleri beraberinde getirmiş, günümüzde ise bilimsel ve teknolojik gelişmelerin merkezindeki en önemli bilim haline gelmiştir. Böylelikle tarih öncesi çağlardan günümüzün modern bilgi çağına gelişim sağlamıştır."

Proje malzeme mühendisliği ile arkeoloji bilimlerini bir araya getiriyor

"Arkeometalurji alanında Türkiye’de gerçekleştirilen ilk TÜBİTAK 1001 projesi de bölümümüzde yapılacaktır" açıklasında bulunan Doç. Dr. Cem Gök, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Arkeolojik açıdan çok önemli bir merkez olan ve çok yüksek turizm potansiyeline sahip civarındaki 50 kadar antik kente ev sahipliği yapan bölgemizde geçmişten günümüze malzeme kullanımını ve gelişimini aydınlatan projemizde olduğu gibi bölümümüzde yürütülen diğer projelerde lisans ve lisansüstü öğrenciler de çalışarak tecrübe kazanmakta ve burslarla desteklenmektedirler. Arkeolojik bölgelerin açığa çıkarılması yanında bilimsel yöntemler kullanılarak korunması ve yapıların mikro düzeyde de yapıların aydınlatılması ülkemiz turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacaktır. Malzeme mühendisliği ile arkeoloji bilimlerini bir araya getiren projemiz ile arkeolojik örneklerin yapıları aydınlatılarak Hellenistik, Roma ve Bizans Dönemi sütunlarında kullanılan kurşun malzemelerin özelliğinin belirlenmesi ile ilgili dönemdeki teknoloji hakkında önemli bilgiler edinilmiş olacaktır. Hazırlanan prototipler ile ülkemizde deneysel arkeoloji alanında yapılan ilk çalışmalardan biri gerçekleştirilmiş olacaktır. Bunun yanında mühendislik bilimleri ile sosyal bilimlerin birlikte çalıştığı çok disiplinli bir çalışma gerçekleştirilecektir. Örnekler çeşitli deneysel yöntemlerle analiz edilecektir"

Arkeolojik alanların, tarihi yapıların bilimsel tekniklerle korunma ve restorasyonu yapılabilecek

Cem Gök, "Pamukkale Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Pamukkale Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvar altyapısındaki birçok cihaz ile hazırlanan malzemelerin yapısal ve fiziksel özellikleri belirlenerek, XRF, ICP-MS, Raman, FT-IR, SEM-EDS, XRD gibi tekniklerle karakterizasyonları üniversitemizde yapılabilmektedir" diyerek sözlerini şöyle noktaladı:  "Yapılan analizler ve mekanik testler ile elde edilen sonuçlar ekonomik, teknolojik, bilimsel ve çevresel açıdan önem taşıdıklarından farklı disiplinlerde çalışan insan gücünü doğrudan ilgilendiren bildiriler, makaleler, raporlar literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır.
Proje çalışması, güncel ve uygulamalı bilimde yeni yaklaşımları bünyesinde barındırmakta olup, projede görev alacak araştırmacı ve bursiyer öğrencilerinin, çalışma alanlarında gerekli tüm çalışmaları yürütebilecek seviyede bilimsel alt yapılarını da güçlendirecektir. Dolayısıyla bu alanda yeni bilim insanları yetişmiş olacaktır. Ayrıca malzeme bilimi, arkeoloji ve kültür varlıklarının korunması alanında uzmanlaşmış öğretim üyelerinin arasında disiplinler arası bilimsel alanda başlatılan işbirliğin devam ettirilmesi sağlanmış olunacaktır. Özellikle kendi alanlarında uzman bilim insanlarının kendi alanlarındaki bilgi birikimlerini uygulamalı bilime aktarmalarıyla üniversitemiz ve ülkemize sağlayacağı muhtemel katkıları açısından proje önem arz etmektedir. Proje sonunda önemli bilimsel veriler üretilecek ve arkeolojik alanların, tarihi yapıların bilimsel teknikler kullanılarak korunma ve restorasyonu yapılabilecektir”

Şükriye C. Yıldırım - Pamukkalehaber.com

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar