Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi kuruldu

Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi kuruldu

Arkeologlar Derneği'nden yapılan basın açıklaması ile, Antalya şubesisinin kurulduğu açıklandı.

Arkeologlar Derneği'nden yapılan basın açıklaması;

Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi 11.03.2022 tarih ve E-17377392-450-58729 sayılı valilik onayı ile kurulmuştur.

Antalya ili, Paleolitik Çağ’dan günümüze kadar uzanan antik Lykia, Pisidia ve Pamphylia bölgelerinin buluştuğu önemli ve zengin arkeolojik kültürel mirası barındıran bir coğrafyaya sahiptir. Ancak, sahip olduğumuz bu kültürel zenginlik, beraberinde onu yaşatma, koruma ve geleceğe aktarma ile ilişkili birçok sorunu da barındırmaktadır. Bu bağlamda Arkeologlar Derneği tüzüğü temelinde; Antalya Şubesi olarak mesleğimizin vizyon ve misyonu kapsamında kültürel mirasımızın korunması, yaşatılması, tanıtılması ve geleceğe aktarılmasında öncü olmak amacıyla yola çıkmış bulunmaktayız. Şube olarak kültürel mirasımızın korunması için genç nesillerin eğitimi ve farkındalığının yükseltilmesi amacıyla diğer Sivil Toplum Örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerde bulunmayı amaçlamaktayız. Gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızda yasa ve yönetmelikler yanında, ülkemizin imzalamış olduğu uluslararası antlaşmaları her zaman göz önünde bulundurmayı düstur edineceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1931 yılında Konya ilini ziyareti sırasında Başbakan İsmet İnönü’ye çektiği telgraf, arkeologların sahadaki görevini ve önemini açıkça vurgulamaktadır: “Memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride tarafımızdan ilmi bir surette muhafaza ve tasniflerinin ve geçen devirlerin sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan abidelerin muhafazaları için müze müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kat’i lüzum vardır.” Ata’mızdan aldığımız bu güç ve ışık ile Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi, mesleki dayanışma temelinde oluşan, gönüllülük esasına dayalı ve kar amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Örgütü olarak kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Basının değerli üyelerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar