Anubanini kaya kabartması: Anubanini rölyefi

Anubanini Kaya Kabartması nedir? Anubanini rölyefi

Anubanini Kaya Kabartması (Anubanini rölyefi, Anubanini petroglifi ve Anubanini yazıtı olarak da bilinir); İran'ın Kirmanşah eyaletinde Padir dağı üzerinde yaklaşık otuz metrelik yükseklikte bir megalit yapı üzerinde yer alan tarihi kabartmadır. Kirmanşah şehir merkezine yüz yirmi kilometre uzaklıktaki Sarpol-e Zahab köyü yakınlarınadır.

Anubanini petroglifi; Sar-e Pol-e Zohab II veya Sarpol-i Zohab kabartması olarak da adlandırılmaktadır ve İsin-Larsa dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir. Sarpol kelimesinin Yunanca “Zagrop-Polis” kelimesinden türediği sanılmaktadır.

Anubanini Kaya Kabartması'nde ne var?

Anubanini Kaya Kabartması'nda; Kral Anubanini, iki kişiyi büyüleyen Tanrıça İnanna'nın önünde durmaktadır.   

Üerinde ceket, kemer ve ayağında ayakkabı bulunan Lullubi Kralı Anubanini, sol ayağını bir adamın göğsüne basarken görülmektedir. Sol elinde bir yay, bir yay ve sağ elinde bir balta tutmaktdır.

Tanrıça İnanna sağ eliyle ona bir yüzük uzatırken, sol elinde bir başka yüzük tutmaktadır. Tanrıçanın arkasında elleri bağlı diz çöktürülmüş esirler vardır.

Kabartmanın altında Akadca yazılı bir metin vardır:  "Lullubum'un kralı güçlü kralı Anubanini, Batir dağına kendisinin ve Tanrıça Ninni'nin imajını dikti. Anıtı ve gelecek iki nesline zarar verecek olanı Anu, Anutrum, Baal, Blit, Raman, İştar, Günah ve Şamş tarafından lanetlenir" yazmaktadır.

Bu tarihi yazıtın yüzde 30'u İran-Irak savaşı sırasında zarar gördü.

Bu petroglifin altında, ata binen Parthian kralının petroglifi var. Kısa bir elbise ve bol pantolon giymiştir. Atın ipini sağ eliyle tutmaktadır ve önünde, krala çiçek uzatan bir yaşlı durmaktadır. Bu kabartmanın sol köşesinde Pahlavi dilinde yazıldığı bir yazıt var: "bu Giv'in oğlu Büyük Kral Goudarz"

Bakınız: Anubanini kimdir

Bakınız: Lullubiler


Benzer Haberler & Reklamlar