Ankara'da Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı düzenlendi

Anadolu Tarihi ve Kültür Değerlerini Anlama Çalıştayı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yapıldı.

Çalıştayın Ankara'da düzenlemesinin önemine vurgu yapan Gökdemir, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir  "Geçmişte Ankara, Roma döneminde taşra örgütünün başkenti, Bizans döneminde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı döneminde Anadolu'nun merkezi ve İstiklal Savaşı'nın da komuta merkezi olmuştur. Ankara, bütün bu yönleriyle tarihimizin ve kültürümüzün başkentidir. Yaşayan nüfus itibarıyla da Anadolu'nun harmanıdır. Ulus'ta bulunan bugünkü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin bulunduğu yerleşke, Ankara'nın günümüze kadar gelen tarihinin bir aynasıdır. Çalıştayımızı Ulus'ta bu tarihi mekanda yapmamızın ana gayesi de Ulus'a dikkati çekmektir."

Programın ikinci bölümünde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, bugün kültür ve turizminden bahsederken sahip olunan sermayenin kum, güneş ve deniz turizmi ile sınırlandırıldığını, öte yandan kültür turizmi, tarih turizmi ve sanat turizmi gibi alanlarda pek mesafe alınmadığını belirtti.

Çalıştayda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sema Demir, "Ulus örnekleminde Ankara, kültürel değerleri ve içerikleriyle yaratıcı şehir olabilir mi?", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyithan Ahmet Ateş, "Tarih ve kültürü yeniden keşfetmede teknolojinin yeri", Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, "UNESCO dünya mirası çerçevesinde Anadolu'nun kültür ve tarihi nasıl değerlendirilir?", Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Tarihi miraslarımızı korumak için yapılması gerekenler" konularında sunum yaptı.

Ayrıca tezhip sanatçısı Doç. Dr. Münevver Üçer ve Doç. Dr. Kaya Üçer de Anadolu'daki sanat eserleri hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

 


Benzer Haberler & Reklamlar