Abisal: Abyssal

Abisal nedir? Abyssal ne demektir? Abisal bölge nedir? Abisal ova ne demetir?

Abisal (Abyssal): Varlığı bilinen ama tanımlaması yapılamayan, sınırları ve içeriği belirsiz alan. Kelime esasen "uçurum / dip / derinlik" anlamına gelen abyss kelimesinden türeyen Latince kökenli bir denizcilik terimdir ve günümüzde "tabanına ulaşılamayan, karanlık, sınırları belirsiz, varlığından haberdar olunan ama içine girilemeyen, gizemini koruyan alan" anlamında kullanılır.

Abisal bölge (abyssal zone / abyssal region / Abisal ova / abisal düzlük) ; günümüz denizcilik sözlüklerinde, okyanuslarda derinliği 4.000 ile 6.000 metre arasında kalan pelajik (sahil veya deniz tabanına yakın olmayan) kısımlardır. Abisal bölge; hiçbir zaman güneş ışığı görmez ve daima karanlık görünür. Coğrafi olarak ise; kavram Kıta sahanlığının dış kısımlarında, ortalama derinliğin 4000 metre olan okyanus havzası olarak tanımlanır.

Bakınız: Abyss: Abis


Benzer Haberler & Reklamlar