Karar Haberleri

Burdurda dava sürerken arkeolojik sit alanına turizm tesisi konduruldu!

Burdur’da dava sürerken arkeolojik sit alanına turizm tesisi konduruldu!

Burdur’da 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na turistik tesis inşa eden işletmeci, sit kararının kaldırılması için bakanlığa dava açtı. Yerel mahkemenin atadığı bilirkişiler ‘sit niteliği’ yok diye rapor yazdı, sit kararı iptal edildi. Bu arada geceliği…

Mahkeme Assos Kaya Islah Projesinin durmasına karar verdi

Mahkeme Assos Kaya Islah Projesi'nin durmasına karar verdi

Çanakkale İdare Mahkemesi, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Assos Dostları platformunun Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yeni Bilirkişi Heyeti de Myrleia Antik Kentindeki AVMye olur verdi

Yeni Bilirkişi Heyeti de Myrleia Antik Kentindeki AVM'ye olur verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Myrleia Antik Kenti üzerine kurulan Özdilek AVM ile ilgili dava sürecinde atanan yeni bilirkişiler de, “uygun” raporu verdi. Karara ititraz eden Mudanya Belediyesi ve Myrleia Antik Kenti Platformu üyeleri; yetkin, bilimsel…

Anıtlar Kurulu, Samsun Saathane Meydanını araç trafiğine açtı

Anıtlar Kurulu, Samsun Saathane Meydanını araç trafiğine açtı

Samsun Anıtlar Kurulu Saathane Meydanının araç trafiğine açılmasına karar verdi. Kararın çıkmasının hemen ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi, arkeolojik kazının henüz tamamlanmadığı Samsun Saathane Meydanında araç trafiğine açma çalışmalarına…

Eyüp merkezinde bulunan arkelojik kalıntıları Koruma Kurulu korumadı

Eyüp merkezinde bulunan arkelojik kalıntıları Koruma Kurulu korumadı

Eyüp Sultan merkezindeki otopark inşaatında Osmanlı ve geç antik çağa ait yapı kalıntılarına rastlandı. Arkeolog ve mimarlara göre İstanbul'un tarihi topoğrafyası ve arkeolojisi açısından önemli ipuçları veren kalıntıları, İstanbul 1 Numaralı kültür…

Arkeolojik sit alanında taş ocağına izin vermeyen karar iptal edildi

Arkeolojik sit alanında taş ocağına izin vermeyen karar iptal edildi

Rize İdare Mahkemesi, Artvin'in Şavşat ilçesindeki Meydancık ve Sebzeli köylerinde 1'inci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek, korumaya alınan ve tarihi Carishev Kalesi bölgesini de kapsayan alanda yapımı planlanan kalker ocağı için verilen ÇED…

Topkapı Sarayının arkeolojik sit alanı derecesi yükseltildi

Topkapı Sarayı'nın arkeolojik sit alanı derecesi yükseltildi

Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Topkapı Sarayı'nın sur duvarları arazisini imara açma riski taşıyan 3. dereceye arkeolojik sit alanına dönüştürme kararını iptal etti.…