Yargıtay Atlı Köşk'ün Sakıp Sabancı Müzesi olarak kalmasına karar verdi

Yargıtay Atlı Köşk'ün Sakıp Sabancı Müzesi olarak kalmasına karar verdi

Türkiye kültür-sanat hayatının en önemli kurumlarından Atlı Köşk, müze vasfı ile faaliyetlerine devam edecek.

Karar, Av. Prof. Dr. Hüseyin Altaş,  Av. Dr. Burcu Sırataş ve Av. Gamze Gedikli tarafından "Bir Kısım Davalılar Vekilleri" olarak yağılan basın bildirisi ile açıklandı. 

Yapılan açıklamaya göre; Sembol bir müze olarak Türkiye’yi küresel arenada gururla temsil eden Atlı Köşk ve mülkiyet durumuna ilişkin açılan davada, Yargıtay kararı düzelterek onadı. Yargıtay tarafından onanan karar çerçevesinde köşkün sahipliği, 47/48 oranında Sabancı Holding’de kaldı. Yargıtay kararı ile birlikte; davacının, Atlı Köşk’ün müze olarak kullanılmasını engellemeye yönelik intifa hakkının tamamen terkini talepleri ise reddedilmiş oldu.

Müze olarak kullanımını engellemeye yönelik talepler reddedildi

Bir kısım davalılar vekili tarafından yapılan açıklamada; müze olarak kullanımını engellemeye yönelik haksız taleplerin mahkeme tarafından kabul görmediği ve dünyanın en önemli müzelerden biri olan Atlı Köşk’ün gerek mülkiyet gerekse de müze vasfı ile bundan sonra da kültür sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Kamu menfaati için gerekli hassasiyet gösterilmeli

Söz konusu Yargıtay kararı dışında kalan açıklama ve iddialara itibar edilmemesinin de özellikle vurgulandığı açıklamada; Türkiye’nin dünya çapındaki en önemli müzelerinden biri olan ve ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil eden Sakıp Sabancı Müzesi’nin itibarına, kamu menfaati gereği zarar verilmemesi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar