Koruma Kurulu kararına göre Cengiz İnşaat'ın Cennet Koyu arazisinde tarihi eser yok

Koruma Kurulu kararına göre Cengiz İnşaat'ın Cennet Koyu arazisinde tarihi eser yok

Cennet Koyu'nda geçtiğimiz yıl yol açma çalışmaları sırasında dozerlerin tarihi eserleri ezip geçtiği Cengiz İnşaat'ın turistik tesis inşaatı yapmayı planladığı alanla ilgili olarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararında hangi ifadeler ve hangi imzalar yer alıyor?

2022 yılının Haziran ayının ilk günü toplanan ve eldeki verileri inceleyrek aynı gün karar veren Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararına göre alanda yapılan  sondaj çukurlarında 2863 sayılı yasa kapsamında kalan herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı için alanda inşaat yapılabilir. Kurul "Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları doğrultusunda hazırlanacak mimari projenin değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi" diyor. 

Oy çokluğu ile karar verilen raporda alınan karara karşı çıkan tek ismin Temsilci Üye olarak, Muğla Büyükşehir Belediye Temsilcisi Esin G. Gümüş olduğu görülürken, Bodrum Belediye Temsilcisi adına kurula Temsilci Üyenin katılmaması dikkat çekiyor.

İşte söz konusu Koruma Kurulu Kararının tam metni: 

T.C.

KÜLTÜR VE TURiZM BAKANLIĞI

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI


Toplantı Tarihi ve No: 01.06.2022- 488

Karar tarihi ve No : 01.06.2022-12281


Toplantı Yeri: MUĞLA 

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göl Mahallesi, Gökburun Mevkiinde, doğal sit alanında, kısmen Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.04.2008 tarih ve 3976 sayılı kararıyla tescilli III. derece arkeolojik sit alanı ve kısmen de Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun

15.04.2021 tarih ve 10758 sayılı kararıyla tescilli I. derece arkeolojik sit alanında kalan ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2021 tarih ve 11233 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit alanı sınırları yeniden belirlenen ve aynı kurulun 07.04.2022 tarih ve 12085 sayılı kararıyla sit alanı sınırlarının yeniden belirlenmesi ile III. derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlan belirlenen alanda bulunan, özel mülkiyete ait, 107 ada 43 parselde yapılan sondaj kazısının değerlendirilmesi isteğine ilişkin; Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.04.2022 tarih ve 12085 sayılı kararı, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve E.2351162 sayılı yazısı ve ekleri ile 10.05.2022 tarih ve 1374180 kayıt sayılı Müdürlük uzman raporu okundu, 48.01.4334 nolu işlem dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Göl Mahallesi, Gökburun Mevkiinde, 107 ada 43 parselde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünce yapılan sondaj kazısına ilişkin; Müze Müdürlüğü uzman raporunda açılan sondaj çukurlarında 2863 sayılı yasa kapsamında kalan herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı belirtildiğinden, temel hafriyatı çalışması ile sondaj çukurlarının kapatılmasının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde mülkiyet sahibince yapılmasına, can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik önlemlerinin mülkiyet sahibi ve belediyesince alınmasına, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları doğrultusunda hazırlanacak mimari projenin değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR / Gülnur Çekmeceli / MÜDÜR / (İMZA)

BAŞKAN Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT (İMZA)
ÜYE İbrahim Emir TEMEL (İMZA)
BAŞKAN YARDIMCISI Hüseyin KESİMOĞLU (İMZA)
ÜYE Prof. Dr. Osman KUNDURACI (İMZA)
ÜYE Melek SAYGI (İMZA)
TEMSİLCİ ÜYE Muğla Büyükşehir Belediye Tems. Esin G.GÜMÜŞ (KARŞI OY)
TEMSİLCİ ÜYE Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin TOPRAK (İMZA)
TEMSİLCİ ÜYE Bodrum Belediye Temsilcisi (BULUNMADI)
TEMSİLCİ ÜYE Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tuğba ŞENGÜL (İMZA)

Koruma Kurulu Kararını PDF olarak özgün hali ile bu linki tıklayarak görebilirsiniz

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar