Kitap

Koranza ile Lagina

Koranza ile Lagina

Stratonikeia ve Lagina arkeoloji kazılarının Eski Yunanca yazıtlarını Türkçe'ye tercüme ederek yorumlayan Klasik Filolog ve Epigrafist Doç. Dr. Murat Aydaş, çalışmalarını Koranza ile Lagina adıyla kitaplaştırdı.

Modern Ortadoğuda İşçiler ve Çiftçiler

Modern Ortadoğu’da İşçiler ve Çiftçiler

Stanford Üniversitesi Orta Doğu Tarihi Profesörü Joel Beinin'in Modern Ortadoğu’da İşçiler ve Çiftçiler adlı eseri Defne Karakaya tarafından Türkçe’ye kazandırarak KÜY Yayınlarında neşredildi.

Fırat Kıyısında Tanrı Krallar

Fırat Kıyısında Tanrı Krallar

Ünlü Alman arkeolog Dr. Jörg Wagner editörlüğünde, Arkeoloji Sanat Yayınları tarafından neşredilen Fırat Kıyısında Tanrı Krallar: Kommagene'de Yeni Kazılar ve Araştırmalar kitabı, Kommagene Krallığı havzasındaki bilimsel araştırmalarda elde edilen…

Aydında Bir Dünya Kültür Mirası: Latmos

Aydın'da Bir Dünya Kültür Mirası: Latmos

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz ile Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sedat Akkurnaz'ın editörlüğünde hazırlanan “Aydın'da Bir Dünya Kültür Mirası: Latmos” başlığını taşıyan…

Hicaz Demiryolu İnşa Edilirken II: Maan - El-Ulâ Hattı

Hicaz Demiryolu İnşa Edilirken II: Maan - El-Ulâ Hattı

Hicaz Demiryolu’nun Şam – Maan hattını aktaran ilk kitaptan sonra Maan–El-Ulâ hattını Auler Paşa’nın gözünden aktaran ikinci kitap Hicaz Demiryolu – 2 Maan–El-Ulâ Hattı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan neşredildi.…

Osmanlı Kaynaklarında Karadağ Tarihi

Osmanlı Kaynaklarında Karadağ Tarihi

Karadağ Bilim ve Sanat Akademisinin desteğiyle hazırlanan üç ciltlik Osmanlı Kaynaklarında Karadağ Tarihi isimli eser, başkent Podgorica'da tanıtıldı.