Kitap

Aydında Bir Dünya Kültür Mirası: Latmos

Aydın'da Bir Dünya Kültür Mirası: Latmos

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz ile Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sedat Akkurnaz'ın editörlüğünde hazırlanan “Aydın'da Bir Dünya Kültür Mirası: Latmos” başlığını taşıyan…

Hicaz Demiryolu İnşa Edilirken II: Maan - El-Ulâ Hattı

Hicaz Demiryolu İnşa Edilirken II: Maan - El-Ulâ Hattı

Hicaz Demiryolu’nun Şam – Maan hattını aktaran ilk kitaptan sonra Maan–El-Ulâ hattını Auler Paşa’nın gözünden aktaran ikinci kitap Hicaz Demiryolu – 2 Maan–El-Ulâ Hattı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan neşredildi.…

Osmanlı Kaynaklarında Karadağ Tarihi

Osmanlı Kaynaklarında Karadağ Tarihi

Karadağ Bilim ve Sanat Akademisinin desteğiyle hazırlanan üç ciltlik Osmanlı Kaynaklarında Karadağ Tarihi isimli eser, başkent Podgorica'da tanıtıldı.

Akdenizin En Büyük Tersanesi: Dana Adası

Akdeniz’in En Büyük Tersanesi: Dana Adası

Arkeoloji Sanat Yayınları'nın, Akdeniz’in En Büyük Tersanesi: Dana Adası adlı kitabında, Dr. Hakan Öniz’in Dana Adası’nda yürüttüğü alan çalışmasına ait bulgular konu ediniyor.

Su Altında Arkeoloji: Bir Arkeoloğun Türkiye Macerası

Su Altında Arkeoloji: Bir Arkeoloğun Türkiye Macerası

Kara arkeologları gibi, sualtı arkeologları olarak biz de eskiçağ tarihi, klasik filoloji, Yakın Doğu araştırmaları, sanat tarihi vesaire disiplinlerle etkileşim içerisindeyiz, hem bilgi ediniyoruz hem de bu disiplinlere katkıda bulunuyoruz,…

Osmanlı Devletinin Arkeoloji Politikası

Osmanlı Devletinin Arkeoloji Politikası

Eserin yazarı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kutlu Dilbaz, bugün arkeolojik eserlerle ilgili uyulan kuralların temelinin Osmanlı Devleti’nin çıkardığı yönetmelikler olduğunu hatırlatarak, bu çalışma ile yönetmeliklerin içeriğini ve ülke genelinde nasıl…

Kazan Hanlığı Tarihi

Kazan Hanlığı Tarihi

Türk Tarih Kurumu Yayınları Mihail Hudyakov'un Kazan Hanlığı Tarihi kitabını Ayaz İshaki'nin tercümesi ile Türkçe'ye kazandırdı.

Milli Mücadele Döneminde Gaziantep Sempozyumu kitaplaştı

Milli Mücadele Döneminde Gaziantep Sempozyumu kitaplaştı

Tarihten Günümüze Ayıntap Gaziantep adlı kitap Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ yayınları arasında neşredildi. Gazi Kültür AŞ’nin 23’üncü yayını olarak okuyucuyla buluşan 1567 sayfalık çalışma Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji…