Yassıtepe Höyüğü

Yassıtepe Höyüğü, 2005 yılında bulunan ve Yeşilova Höyüğü kültür süreci içinde yerleşim gören prehistorik bir yerleşim alanıdır. Yeşilova Höyüğü’nde en az 8500 yıl önce başlayan yerleşim süreci MÖ. 6000 yıllarında Yassıtepe ve civarına doğru yayılım göstermiştir.

Yassıtepe, Yeşilova Höyüğü kazı çalışma programına bağlı olarak yerleşiminin Neolitik Dönemin sonundaki (MÖ.6000-5800) yayılımını saptamak, Kalkolitik ve Tunç Çağ süreçlerine ilişkin yerleşik yaşamı öğrenebilmek amacıyla ilk kez 2010 yılında kazılmaya başlanmıştır. 

Kazılar ve delgi sondajlardan elde edilen ilk bilgiler ışığında, Yassıtepe’nin kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 200 metre uzunluğunda 120 metre genişliğinde, en çok 6.50 metre kalınlığında kültür tabakasına sahip yerleşim olduğu anlaşılmıştır.

Yüzey toprağının hemen 10 cm. altında başlayan, taş duvarlı ince uzun evlerden oluşan yerleşim, Troya kentinin en eski tabakası Troya I ile çağdaştır. Bu alanda yüzey toprağının altında çıkartılan mimari kalıntılar Troya’da olduğu gibi ince uzun yapılar şeklindedir. Çanak çömlek ve küçük buluntuların yardımıyla Erken Tunç Çağı’nın başına tarihlenen kalıntılara ait üç mekânın bir bölümü kazılmıştır. Erken Tunç Çağ yerleşiminin mezarlığı da 2005 yılında Yeşilova Höyüğü’nün merkezinde ortaya çıkartılmıştır. 

Kaynak: Yar. Doç. Dr. Zafer Derin
Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü


Benzer Haberler & Reklamlar