Vakıflar'dan Gökmedrese açıklaması

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem Sivas Gökmedrese restorasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

ANKARA : Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Sivas Gökmedrese'deki devam eden restorasyon çalışmasında ve 2006 yılında gerçekleştirilen ilk restorasyon çalışmasında da asitle temizleme ya da asitle yıkama yapılmadığını bildirdi. 

Vakıflar Genel Müdürü Ertem, Sivas'taki Gökmedrese'de sürdürülen restorasyon çalışmalarına yönelik bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, haberlerdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şöyle devam etti: "Vakıflar Genel Müdürlüğünce çok önemli bir Selçuklu vakıf eseri olan Sivas Gökmedrese'de devam etmekte olan mevcut restorasyon çalışmasında ve 2006 yılında gerçekleştirilen ilk restorasyon çalışmasında da asitle temizleme ya da asitle yıkama yapılmamıştır. Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen tüm restorasyon çalışmaları, uluslararası restorasyon ilkeleri doğrultusunda, ilgili koruma kurullarınca onaylanan projelerin uygulamaları olup, bilim heyetleri ya da danışman akademisyenlerin eşliğinde yürütülmektedir." 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün tüm restorasyon çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 7 Şubat 2012 tarihli, 26 sayılı kararının uyguladığına işaret eden Ertem, bu çerçevede uygulamanın "Taşınmazın tamamlayıcı öğelerinden olan çini ve benzeri yapı bileşenlerindeki eksilmelerin öncelikle orijinali (aslı) ile tamamlanması, orijinaline ulaşılamadığı takdirde taşınmazın mimari ve sanatsal öneminin doğru bir şekilde algılanabilmesi için malzeme analizleri yapılarak bütünle uyumlu bir şekilde tamamlanması" kararına göre yapıldığını vurguladı.

Tüm eski uygulamalar için de yeni projelendirmeler yapılacak

Ertem, 2012'de alınan söz konusu karar öncesinde yapılan uygulamalarda ise eksik alanların boş bırakıldığına işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı.

"Örneğin İstanbul'daki Kılıçali Paşa Camisi'nin de 2012'den önce gerçekleştirilen restorasyonunda eksik alanlar boş bırakılmıştır. Ancak bugün Yüksek Kurulun kararı doğrultusunda tüm eski uygulamalar için de yeni projelendirmeler yapılacak ve Sivas Gökmedrese'de uygulanacak olan bütüne uygun tamamlama işlemi daha önce restore edilmiş eserlerimiz de dahil olmak üzere tüm eserlerimizde uygulanacaktır."

Orjinaline uygun çiniler ile bütüne uygun tamamlama yapılacak
Ertem, Sivas Gökmedrese'de süren kapsamlı restorasyon çalışmasının alanında uzman Prof. Dr. Orhan Cezmi Tuncer ile İtalyan restorasyon uzmanı Dr. Nicola Berlucci'nin danışmanlığında devam ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Çini işleri ise ehil atölyelerde, el işçiliği yöntemi ile aslına uygun şekilde yeniden üretilecek biçimde projelendirilmiştir. Çini işleri ile ilgili envanter çalışmasının tamamlanmasının ardından, malzeme analizleri yapılacak olup, sürecin sonunda Koruma Kurulundan alınan karar doğrultusunda kayıp çiniler yerine orijinaline uygun şekilde ve el işçiliğiyle üretilecek çiniler ile bütüne uygun tamamlama yapılacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, bugüne kadar yaptığı tüm onarım çalışmalarında, uluslararası restorasyon ilkelerini gözeterek koruma kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda hareket etmiş ve edecektir. Genel Müdürlüğümüzün öncelikli amacı vakıf eserlerimizin gelecek nesillere emanet edilmesine önayak ve eserlerimizin özgünlüğünü bozmadan yaşatılmasına aracı olmaktır."

AA Burcu Çalık

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar