Uru.Lal: Sümer Vatandaşlarına Ait Araziler

Uru.Lal nedir?

Uru.Lal; Sümer vatandaşlarına tarla ve bahçe işletmeleri için verilen arazilerdir.

Sümer Toprak Sisteminde; ayrıca Kur.Nig.Enna denilen Sümer Tapınak Topraklar ve Kur.Ensi; Sümer devletinde şehir krallarına ait topraklar vardı.

Bakınız: Kur.Nig.Enna

Bakınız: Kur.Ensi


Benzer Haberler & Reklamlar


Arkeolojik Haber