Türkiye Dünya Miras Listesi

Türkiye Dünya Miras Listesi

Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'ne giren eserleri

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Paris’te toplanan 17. Genel Konferansı kapsamında, 16 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir.

14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan bu Sözleşme, 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.

Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” statüsü tanınmaktadır.

Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır.

2015 yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1031 kültürel ve doğal varlık bulunmakta olup bunların 802 tanesi kültürel, 197 tanesi doğal, 32 tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıktır.

Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır. 

Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 15 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. Bu varlıklardan;

İstanbul'un Tarihi Alanları  1985
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası - Sivas  1985
Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti   Çorum 1986
Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta)  1987
Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla)  1988
Safranbolu Şehri (Karabük)  1994
Troya Antik Kenti (Çanakkale) 1998
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) 2012
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)  2014
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri  2015
Efes  (İzmir) 2015

kültürel olarak;


Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985
Pamukkale-Hierapolis (Denizli) 1988

hem kültürel, hem doğal miras olarak listeye alınmıştır.


Benzer Haberler & Reklamlar