Troas Bölgesi

Troas Bölgesi

Troas Bölgesi: Anadolu’nun kuzeybatısında Çanakkale Boğazı’ndan Behramkale’ye (Assos) kadar olan antik bölge.

İsmini Antik Çağ’ın en ünlü kentlerinden biri olan Troia’dan almıştır.

Başlıca şehirleri; Lampsa- kos (Lapseki), Abydos (Naraburnu), Dardanos (Çanakkale), Priapos (Karabiga), Sigeion (Yenişehir), Alexandria Troas (Eski İstanbul), Neandreia (Ezine-Çığrı Dağı), Zeleia (Sarıköy) ve Assos (Behramkale)’tur.

 

2. Troas: Anadolu’nun kuzeybatı kesiminde, Çanakkale ilinin büyük bölümünü kaplayan bölge. Adı, içinde yer alan ve antik çağın en ünlü kentlerinden biri olan Troia’dan gelir. MÖ 3. bin yıldan beri Troia’da oturan yerel beylerin yönetiminde olan Troas’ı MÖ 13. yüzyılda Yunanistan’dan gelen Akhalar ele geçirdi. MÖ 1200’lerde bölgeye Balkanlardan Trak kavimleri yerleşti. MÖ 7. yüzyılda Lidya Krallığının, MÖ 6. yüzyıldan sonra Perslerin denetimindeydi. Büyük İskender'in ölümünden sonra komutanları olan Antigonos I Monophtalmos ve Lysimakhos’un eline geçti. Seleukoslardan sonra Pergamon Krallığı ve sonra da Roma İmparatorluğu bölgeye egemen oldu. Bölgenin önemli kentleri başta Troia olmak üzere Zeleia, Priapos, Parion, Lampsakos, Arisbe, Abydos, Sigeion, Aleksandreia Troas, Neandreia, Khrysa ve Assos’tur.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar