Assos (Ayvacık) Antik Kenti Çanakkale

Assos, Çanakkale'nin 87 km. güneyinde, Ayvacık ilçesi Behramkale Köyü sınırlarında bulunan antik bir liman kentidir.

Assos, Çanakkale'nin 87 km. güneyinde, Ayvacık ilçesi Behramkale Köyü sınırlarında bulunan antik bir liman kentidir. Aynı zamanda bir öğretim merkezi olarak bilinen Assos'ta, İlk çağ'ın ünlü filozofu Aristoteles bir felsefe okulu kurmuş zooloji, biyoloji ve botanik konularında da önemli araştırmalar yapmıştır.

Doğu ve Batı olmak üzere iki girişi olan antik kent, eski bir volkan konisi üzerine kurulmuş olup, güneye doğru uzanan teraslar üzerindeki yapı topluluklarından oluşur.

Kentin etrafını çeviren 4 km.lik surların önemli bir bölümü bugün hala ayaktadır.

Akropol'de yer alan Athena Tapınağı, Arkaik Çağ'da inşa edilmiş Anadolu'nun en eski Dor tapınaklarından biridir.

Denize yönelik muhteşem manzarasının yanında bu tapınak, mimari anlamda hem Dor/ Yunan hem İon / Anadolu özelliklerini yansıtması bakımındn Ege'nin iki yakasının kültürel bir sentezini oluşturur.

Akropoldeki bu tarihi kalıntılar arasında Athena Tapınağı, Edremit Körfezi'nin gün batımında büründüğü muhteşem manzaranın izlenebileceği en uygun mekandır.

Buradan denize doğru inildikçe agora (çarşı), gymnasium (düşünsel ve bedensel eğitim merkezi) tiyatro, bouleuterion (kent meclisi binası) ve nekropol (antik mezarlık) sıralanmaktadır.

Antik dönemde tragedya ve komedya gibi oyunların oynandığı 4000 seyirci kapasiteli tiyatronun büyük bölümü korunmuş durumdadır.

Akropolün hemen kuzey köşesinde Osmanlı Sultanı I.Murat'ın 14. yüzyılda yaptırdığı tek kubbeli cami bulunmaktadır.

Behramkale köyü sınırlarındaki Osmanlı döneminden kalma köprü tümüyle ayakta olup halen kullanılmaktadır.

Assos henüz bozulmamış doğal çevresi, denizi, otel, pansiyon ve Kadırga Koyu'ndaki uzun ve temiz sahilleri ve köyü ile hemen her yaştaki ziyaretçinin isteklerine cevap verebilecek nadir bir ören yeridir.

Konum: Assos Ören Yeri, Behramkale Köyü/Ayvacık/Çanakkale

Şehir: ÇANAKKALE

Tatil Günleri 

Giriş Ücreti 10 TL

Ziyaret Saatleri
Yaz Dönemi 09:00 - 19:30
Kış Dönemi 08:00 - 17:00


Hizmetler
Müzekart Satış  
Müze Mağazası 
Cafe 

Not: Assos Örenyeri

Biga Yarımadası’nın güneye bakan kıyısında ve Lesbos Adası’nın karşısıda yer alan Assos, Hitit metinlerindeki Assuwa ve Homeros’un İlyada destanında sözünü ettiği Pedasos ile ilişkilendirilmektedir. Lesboslu Myrsilos’a göre Assos, M.Ö 7. yüzyılda Methymnalılar tarafından kurulmuştur. Strabon, Gargara ve Lamponia gibi Assos’un da bir Aiolis kenti olduğunu aktarır. M.Ö. 560-546 yılları arasında Batı Anadolu’da Lidya egemenliği yaşanmıştır. M.Ö. 546 yılından itibaren Anadolu, Pers Kralığı hakimiyetine girmiştir. M.Ö. 540-530 tarihleri arasında Assos Athena Tapınağı’nın inşası tamamlanmıştır. M.Ö. 478/77-412 yılları arasında Assos, Attik Deniz Birliği üyesidir. M.Ö. 366/365 yılında Pers satrapı Ariobarzanes Assos’a sığınmıştır. Şehir başka bir Pers satrapı olan Autophrates tarafından kuşatılsa da kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu dönemde Assos, banker Eubulos diktatörlüğündedir. Kölesi Hermeias’ın diktatörlük döneminde M.Ö. 347-345 yılları arasında Aristoteles, Assos’da yaşamış, evlenmiş ve felsefe okulunu kurmuştur. Hermeias’ın Persler tarafından öldürülmesinin ardından Aristoteles Assos’dan ayrılır ve bölge Pers kontrolüne geçer.

M.Ö. 334 yılında Büyük İskender’in Anadolu’ya ayak basmasıyla Pers hakimiyeti son bulur. M.Ö. 331 yılında stoacı filozof Kleanthes Assos’da dünyaya gelir. M.Ö. 241 yılından itibaren Pergamon Krallığı’nın hakimiyetine girilir. M.Ö. 133 yılında Pergamon krallığının kontrolünde olan, Batı Anadolu’daki tüm şehir devletleri gibi Assos da vasiyet yolu ile Roma Devleti’nin kontrolüne geçer. M.S. 16 yılında Assos, Germanicus ve karısı Agrippina tarafıdan ziyaret edilir. M.S. 56/57 yılında kent bu defa Aziz Paulos tarafından ziyaret edilmiştir. 395-1453 yılları arasında Bizans hakimiyeti yaşanmıştır. 1081-1097 yılları arasında Çaka Bey, Troas bölgesindeki bazı kentleri ele geçirmiştir. 1097 yılında İmparator Ioannes Dukas, Troas Bölgesi’ni yeniden Bizans topraklarına katmıştır.

1203-1224 yılları arasında Troas Bölgesi Latinler tarafından istila edilmiştir. 1224 yılında bölge, İznik İmparatorluğu’nun kontrolüne geçmiştir. 1261 yılında Troas Bölgesi tekrar Bizans hakmiyetine geçmiştir. 14. yüzyılın başlarından itibaren Troas Bölgesi’nin güney kesimi Türkler tarafından ele geçirilmiştir ve aynı yüzyılın son çeyreğinde Hüdavendigar Camisi inşa edilmiştir.

M.Ö. 2000 yıllarındaLelegler tarafından kurulan bu eski kent, M.Ö. 8. Yüzyılda Midilli Adasındangelen İonlar tarafından ele geçirilmiştir. Ünlü filozof Aristo M.Ö. 348 yılındailk felsefe okulunun burada kurmuştur. Tepede M.Ö. 6. Yüzyılda kurulan Athena tapınağıkentin en değerli kalıntılarındandır.

 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar