Roma İmparatorlarının tam listesi

Roma İmparatorları kimlerdir? İşte tüm Roma yöneticilerinin tam listesi

Roma İmparatorlarının unvanları:  İlk Roma imparatorları kendilerini princeps olarak tanımlarken ileriki dönemlerde augustus ve caesar unvanları da imparator ile eşanlamlı hale gelmiştir.

Roma İmparatorları şu ünvanları kullanmışlardır

'Komutan'

Pater Patriae: 'Anavatanın Babası'

Pontifex Maximus: 'En Büyük Rahip (Pontif)' (Edb. Köprü inşa eden)

Caesar (Sezar / Kayzer)  Latincesi Kaisar olan sözcüğün kökeni Roma Cumhuriyeti Konsüllerinden Gaius Julius Caesar‘ın adına dayanmaktadır. İlk Roma İmparatoru Augustus, üvey babası (büyük amcası) Gaius Julius Caesar’ı tanrılaştırarak adını bir imparatorluk unvanına dönüştürdü. Augustus’tan sonra birçok Roma İmparatoru Sezar unvanını kullanmıştır.

Roma Tarihi Dönemleri

Roma tarihi ana hatlarıyla aşağıdaki altı bölümde incelenebilir.

MÖ 9. yüzyıl-MÖ 753 Roma Şehir Devleti (Roma) MÖ 753-MÖ 509 Roma Krallığı (Regnum Romanum) MÖ 509-MÖ 27 Roma Cumhuriyeti (Senatus Populusque Romanus -SPQR) MÖ 27-MS 395 Roma İmparatorluğu (Imperium Romanum) 395-476 Batı Roma İmparatorluğu (Imperium Romanum Pars Occidentalis) 395-1453 Doğu Roma  İmparatorluğu (Bizans Devleti) (Imperium Romanum / Romania)

Roma İmparatorluğu'nun başlıca tarihi dönemleri

 

Julio-Claudian Hanedanı (14-68) Dört İmparator Yılı (69) Flavius Hanedanı (69-96) Antoninler (Beş İyi İmparator) (96-180) Severuslar Hanedanı (193-235) Üçüncü Yüzyıl Krizi (235-284) Galya İmparatorları (260-274) İlliryalı İmparatorlar (268-284) Diocletianus ve Tetrarşi (285-305) Britanya İmparatorları (286-297) Konstantin Hanedanı (305-363) Valentinianus Hanedanı (364-392) Theodosius Hanedanı (379-457) Batı Roma İmparatorları (395-476) Doğu Roma (Bizans) İmparatorları (395-1453)

Roma İmparatorlarınnın sayıları: Kaç Roma İmparatoru vardır?

MÖ 9. yüzyılda ortaya çıkan Roma Şehir Devleti hakkında bilgiler kısıtlı olduğundan bu dönemdeki Romalı yöneticeler hakkında net bilgiler verebilmek mümkün değil.

MÖ 753-MÖ 509 yılları arasındaki Roma Krallığı’nda 7 kral tahta geçmiştir. İlk Roma Kralı efsanevi Romulus‘tur. Son Roma Kralı ise XI. Konstantinos Dragas'tır. 

Roma tarihi boyunca bilinen 269 Roma İmparatoru tahta geçmiştir... 

Roma Krallığı Dönemi

Roma Krallığı (MÖ 753-MÖ 509) döneminde 7 kral görev yapmıştır.

Roma Kralları listesi;

Romulus (MÖ 753 – MÖ 716) Numa Pompilius (MÖ 715 – MÖ 674) Tullus Hostilius (MÖ 673 – MÖ 642) Ancus Marcius (MÖ 641 – MÖ 617) Lucius Tarquinius Priscus (MÖ 616 – MÖ 579) Servius Tullius (MÖ 578 – MÖ 535) Lucius Tarquinius Superbus (MÖ 534 – MÖ 509) Roma Cumhuriyeti Dönemi Roma Cumhuriyeti (MÖ 509 – MÖ 27) döneminde yüzlerce Konsül (9 tane de Diktatör) görev yapmıştır. İlk ve son Roma Cumhuriyeti Konsülleri; Lucius Iunius Brutus / Lucius Tarquinius Collatinus (MÖ 509)

 

Roma Cumhuriyeti Dönemi

Roma Cumhuriyet dönemi, Consul'ler dönemi olarak da bilinir. Roma'nın ilk tarihi dönemi olan Krallık döneminin, son kralın çıkan halk isyanı ile tahtan indirilmesi ile bittiği tarihte başlayan dönemdir.
 

Roma Cumhuriyeti (MÖ 509 – MÖ 27) döneminde yüzlerce Konsül (9 tane de Diktatör) görev yapmıştır.

Roma İmparatorluğu Dönemi

Roma İmparatorluğu (MÖ 27-MS 395) döneminde 144 imparator görev yapmıştır. 

Augustus (MÖ 27 – MS 14)
Tiberius (14 – 37)
Caligula (37 – 41)
Claudius (41 – 54)
Nero (54 – 68)
Galba (68 – 69)
Otho (69)
Vitellius (69)
Vespasian (69 – 79)
Titus (79 – 81)
Domitian (81 – 96)
L. Antonius Saturninus (89)
Nerva (96 – 98)
Trajan (98 – 117)
Hadrianus (117 – 138)
Antoninus Pius (138 – 161)
Marcus Aurelius (161 – 180)
Avidius Cassius (175)
Lucius Verus (161 – 166)
Commodus (180 – 192)
Pertinax (192 – 193)
Didius Julianus (193)
Septimius Severus (193 – 211)
Pescennius Niger (193 – 194)
Clodius Albinus (193 – 197)
Caracalla (211 – 217)
Geta (211)
Macrinus (217 – 218)

Uranius (218 – 222)
Gellius Maximus (218 – 222)
Verus (218 – 222)
Alexander Severus (222 – 235)
Taurinus (222 – 235)
L. Seius Sallustius (225-227)
Maximinus Thrax (235 – 238)
Magnus (235 – 238)
Quartinus (235 – 238)
I. Gordian (238)
II Gordian (238)
Pupienus Maximus (238)
Balbinus (238)
III. Gordian (238 – 244)
Sabinianus (240)
Arap Philip (244 – 249)
Pacatianus (248)
Iotapianus (248)
Silbannacus (244 – 249)
Sponsianus (244 – 249)
Philip Iunior (247 – 249)
Decius (249 – 251)
T. Julius Priscus (250)
Iulius Valens Licinianus (250)
Herennius Etruscus (251)
Hostilian (251)
Trebonianus Gallus (251 – 253)
Volusianus (251 – 253)

Mareades (253 – 260)
Gallienus (253 – 268)
Ingenuus (260)
Regalianus (260)
Yaşlı Macrianus (260 – 261)
Genç Macrianus (260 – 261)
Quietus (260 – 261)
Piso (261)
Valens (261)
Ballista (261)
Mussius Aemilianus (261)
Memor (262)
Aureolus (262 – 268)
Celsus (253 – 268)
Saturninus (253 – 268)
II. Gotik Claudius (268-270)
Censorinus (268-270)
Quintillus (270)
Aurelian (270 – 275)
Felicissimus (270 – 271)
Domitianus (271 – 272)
Urbanus (271 – 272)
Septimius (271 – 272)
Vaballathus (272)
Firmus (273)
Postumus (260 – 269)
Laelianus (269)
Marius (269)

Faustinus (274)
Tacitus (275 – 276)
Florianus (276)
Probus (276 – 282)
Saturninus (281)
Proculus (280 – 281)
Bonosus (280)
Carus (282 – 283)
Carinus (283 – 285)
Numerianus (283 – 284)
Diokletian (284 – 305)
L. Domitius Domitianus (297)
Aurelius Achilleus (297-298)
Eugenius (303)
Maximian Herculius (285 – 310)
Amandus (285)
Aelianus (286)
Iulianus (286 – 293)
Carausius (286 – 293)
Allectus (293 – 297)
I. Chlorus Constantius (293 – 306)
Galerius (293 – 311)
Maximinus Daia (305 – 313)
II. Severus (305 – 307)
Maxentius (306 – 312)
Domitius Alexander (308 – 309)
Licinius (308 – 324)
Valerius Valens (314)

I. Konstantin (337 – 340)
I. Constans (337 – 350)
II. Constantius (337 – 361)
Magnentius (350 – 353)
Vetranio (350 )
Nepotian (350)
Silvanus (355)
Julian (361 – 363)
Jovian (363 – 364)
I. Valentinian (364 – 375)
Firmus (372 – 375)
Valens (364 – 378)
Procopius (365 – 366)
Marcellus (366)
Gratian (367 – 383)
II. Valentinian (375 – 392)
I. Büyük Theodosius (378 – 395)
Magnus Maximus (383 – 388 )
Flavius Victor (384 – 388)
Eugenius (392 – 394)

Batı Roma İmparatorluğu Dönemi
Batı Roma İmparatorluğu (395-476) döneminde 24 imparator görev yapmıştır.

Honorius (393 – 423)
Marcus (406 – 407)
Gratian (407)
III. Constantinus (407 – 411)
II. Constans (409 – 411)
Maximus (409 – 411)
Priscus Attalus (409 – 410)
Jovinus (411 – 413)
Sebastianus (412 – 413)
Priscus Attalus (414 – 415) (2. kez)
III. Constantius (421)
Johannes (423 – 425)
III. Valentinian (425 – 455)
Petronius Maximus (455)
Avitus (455 – 456)
Majorian (457 – 461)
Libius Severus (461 – 465)
Anthemius (467 – 472)
Arvandus (468)
Romanus (470)
Olybrius (472)
Glycerius (473 – 474)
Julius Nepos (474 – 475)
Romulus Augustus (475 – 476)

 

Doğu Roma  İmparatorluğu (Bizans) Dönemi

Doğu Roma İmparatorluğu (395-1453) döneminde 101 imparator görev yapmıştır. 

Theodosius Hanedanı

Arcadius (395 – 408)
II. Theodosius (408– 450)
Marcian Pulcheria (450 – 457)

Leo Hanedanı

Trakyalı I. Leo (457 – 474)
II. Leo (474)
Zeno (474 – 475)
Basiliscus (475 – 476)
Zeno (476 – 491) (2. kez)
Leontius (484 – 488)
Anastasius (491 – 518)

Jüstinyen Hanedanı

I. Justinus (518 – 527)
I. Justinianus (527 – 565)
II. Justinus (565 – 578)
II. Tiberius (578 – 582)
Mauricius (582 – 602)
Phocas (602 – 610)

Herakleios Hanedanı

Herakleios (610 – 641)
III. Konstantinos (641)
Heraklonas (641)
II. Konstans (641 – 668)
Gregory (646 – 647)
Olympius (649 – 653)
Mizizios (669)
IV. Konstantinos (668 – 685)
II. Justinianos (685- 695)
Leontios (695 – 698)
III. Tiberius (698 – 705)
II. Justinianos (705 – 711)
Filippikos Bardanes (711 – 713)
II. Anastasios (713 – 716)
III. Theodosios (716 – 717)

İsaurya Hanedanı

III. Leon (717 – 741)
V. Konstantinos Copronymus (741 – 775)
Artabasdos (742 – 743)
IV. Leon (775 – 780)
VI. Konstantinos (780 – 797)
İrini (797 – 802)

Nikiforos Hanedanı

I. Nikiforos (802 – 811)
Stavrakios (811)
I. Mihail (811 – 813)

 

Frigya Hanedanı

Kekeme II. Mihail (820 – 829)
Thomas (821 – 823)
Theofilos (829 – 842)
III. Mihail (842 – 867)

Makedonya Hanedanı

I. Makedonyalı Basileios (867 – 867)
Constantine (869 – 879)
VI. Bilge Leon (886 – 912)
Aleksandros (912 – 913)
VII. Konstantinos Porfirogennetos (913 – 959)
I. Romanos Lekapenos (920 – 944)
Christopher (921 – 931)
Stephen (924 – 945)
II. Romanos Porfirogennetos (959 – 963)
II. Nikiforos Fokas (963 – 969)
I. İoannis Çimiskes (969 – 976)
II. Bulgarkıran Basileios (976 – 1025)
VIII. Konstantinos (1025 – 1028)
III. Romanos Argyros (1028 – 1034)
IV. Paflagonyalı Mihail (1034 – 1041)
V. Kalafatcı Mihail (1041 – 1042)
IX. Konstantinos Monomakos (1042 – 1055)
Zoi ve Theodora (1042)
VI. Mihail Stratioticus (1056 – 1057)

Komninos Hanedanı

I. İsaakios Komnenos (1057 – 1059)

Dükas Hanedanı

X. Konstantinos Dukas (1059 – 1067)
IV. Romanos Diogenis (1067 – 1071)
VII. Mihail Dukas (1067 – 1078)
III. Nikiforos Botaneiates (1078 – 1081)
Nicephorus Bryennius (1078 – 1081)
Nicephorus Basilacius (1078 – 1081)
Nicephorus Melissenus (1078 – 1081)

Komninos Hanedanı (2. kez)

I. Aleksios Komnenos (1081 – 1118)
II. İoannis Komnenos (1118 – 1143)
I. Manuil (1143 – 1180)
II. Aleksios (1180 – 1183)
I. Andronikos (1183 – 1185)
İsaac (1183 – 1191) (Kıbrıs İmparatoru)

Angelos Hanedanı

II. İsaakios (1185 – 1195)
III. Aleksios (1195 – 1203)
IV. Aleksios (1203 – 1204)
Nikolaos Kanabos (1204 – 1205)
V. Aleksios (1204)

Laskaris Hanedanı (İznik İmparatorluğu Dönemi)

I. Theodoros Laskaris (1204 – 1222)
III. İoannis Dukas Vatatzes (1221 – 1254)
II. Theodoros (1254 – 1258)
IV. İoannis (1258 – 1261)

Paleologos Hanedanı

VIII. Mihail Paleologos (1259 – 1282)
IX. Mihail (1281 – 1320)
II. Andronikos (1282 – 1328)
III. Andronikos (1328 – 1341)
V. İoannis (1341 – 1391)
VI. İoannis Kantacuzenus (1347 – 1354)
Matheos Kantakuzinos (1353 – 1357)
IV. Andronikos (1376 – 1379)
V. İoannis (1379 – 1391) 2. kez
VII. İoannis (1390)
II. Manuil (1391 – 1425)
V. Andronikos (1403 – 1407)
VIII. İoannis (1425 – 1448)
XI. Konstantinos Dragas (1449 – 1453)


Benzer Haberler & Reklamlar