Prof. Dr. Cevat Başaran, 60 Yaş Armağanı Kitabı ile onurlandırıldı

Prof. Dr. Cevat Başaran, 60 Yaş Armağanı Kitabı ile onurlandırıldı

60. yaşı ve yaklaşık 40 yıllık akademik hayatı onuruna hazırlanan Anadolu Arkeolojisi odaklı Cevat Başaran’a 60 Yaş Armağanı kitabı, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen törenle Prof. Dr. Cevat Başaran’a takdim edildi.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Cevat Başaran’ın 60. yaşı ve yaklaşık 40 yıllık akademik hayatı onuruna hazırlanan “Cevat Başaran’a 60 Yaş Armağanı - Essays for Cevat Başaran’s 60th Birthday Ocasion" kitabı, Bilgin Kültür Sanat Yayınları'nca neşredildi.

Türkiye'deki farklı üniversitelerde görev yapan 50'ye yakın akademisyen ve çeşitli kurumlarda görev yapan uzman arkeologların katkılarıyla oluşturulan 940 sayfalık kitap genel anlamda Anadolu Arkeolojisi odaklı İngilizce ve Türkçe 50 makaleden oluşuyor.

Kitap, Prof. Dr. Cevat Başaran'ın öğrencilerinden, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş, Atatürk Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kasapoğlu, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi H. Ertuğ Ergürer, Karabük Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Arş. Gör. Alper Yılmaz editörlüğünde yayına hazılandı.

Kitap 11 Haziran 2019 tarihinde Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törenle Prof. Dr. Cevat Başaran’a takdim edildi.


Benzer Haberler & Reklamlar