Mylasa

Mylasa neresidir?

Mylasa: Milas. Güneybatı Anadolu’da Halikarnassos’un kuzeydoğusunda kurulmuş antik Karya kenti.

Kentin adı ilk kez MÖ 8. yüzyıl başlarında, Gyges’in Lidya tahtını ele geçirmesi sırasında geçmektedir. Bu sırada kent Gyges’e yardım eden Arselis adlı bir kralın yönetimindeydi. MÖ 545’den sonra Perslerin denetimi altına girdi.

MÖ 499’da Perslere karşı başlatılan Ionia Ayaklanması’na katıldı. MÖ 450-440 yılları arasında da Attika-Delos Deniz Birliği üyesiydi. MÖ 440’da yeniden Perslerin eline geçti.

Mausolos başkenti Halikarnassos’a taşıyana değin yeni kurulan Karya satraplığının başkentiydi. En parlak dönemini bu sırada, yani MÖ 4. yüzyıl başlarında yaşadı. Sonra sırasıyla Ptolemaios ve Seleukos krallıklarının denetiminde kaldı. Magnesia Savaşı’ndan sonra Karya bölgesi Rodos’a verildiğinde Mylasa vergi vermekten muaf tutuldu.

MÖ l67’de tekrar özgürlüğünü elde etti. MÖ 40’ta Part ordusu ile işbirliği yapan Romalı Labienus tarafından yağmalanan kent Augustus’un yardımıyla yeniden toparlandı.

Strabon kentin yerinin kötü seçildiğini söyler.

Kentin baş tanrısı Zeus adına yapılmış üç tapınak vardır: Zeus Osogos, Zeus Karios ve Zeus Stratios (ya da Labrandenos).

Herodotos Mylasa’da yabancılardan sadece Mysialılar ve Lidyalıların kabul edildiği bir Zeus tapınağından bahseder.
 

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar