Attik Delos Deniz Birliği

Attik Delos Deniz Birliği nedir?

1. Attik – Delos Deniz Birliği:

Pers savaşları’ndan sonra M.Ö. 478/77 tarihlerinde Atina’nın önderliğinde Perslere karşı aluşturulan askeri ve siyasal birlik.
 

2. Attika-Delos Deniz Birliği: Yunan kent devletlerinin Perslere karşı savaşmak amacıyla Atina önderliğinde MÖ 478/77’de kurdukları birlik.

En güçlü döne­minde birliğin 300 kadar üyesi vardı. Başlangıçta Delos Adası’nda bulunan birlik hâzinesi MÖ 454’te Atina’ya taşınmıştır.

Atina’nın II. Peloponnesos Savaşı’nda Sparta’ya yenilmesi (MÖ 404) birliğin de sonunu getirdi. (Ayrıca İkinci Deniz Birliği)

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar