Strabon

Strabon kimdir?

Strabon:  MÖ 64/63 MS 21. Amaseia’lı coğrafyacı ve tarihçi.

Bölgesinde tanınan bir aileye mensuptu.

Gençliğinde Roma’da eğitim gördü, dilbilgisi daha sonra da felsefe dersleri aldı,

Poseidonios ile tanıştı. Kırklı yaşlarında iken İskenderiye’de yaşadı, önceki yazarların eserlerini araştırdı.

Pek çok yer gezmiş, ömrünün son kısmını kendi kenti Amaseia’da geçirmiştir.

Polybios’un eserinin devamı olan 47 kitaplık bir tarih yazmıştır.

Fakat asıl ününü Geographika (Coğrafya) adlı 17 kitaplık evrensel coğrafya eserine borçludur.

Büyük bölümünü MÖ 3 civarında bitirdiği bu eserini ancak MS 14 ve sonrasında tamamladı. Bu eser çeşitli kavimlerin köken ve göçlerini anlatır, gelenekler, din ve kurumlarından söz eder. Ayrıca eserde bazı edebi tartışmalara da yer verilmiştir.

Roma imparatoru Augustus döneminde Romalılar ve Yunanlılarca bilinen ülkelere ilişkin bilgi veren tek eksiksiz yapıt olması, eserleri günümüze ulaşmamış yazarlar hakkında bilgiler içermesi nedeniyle büyük önem taşır.

Polybios gibi Roma idaresini takdir etmesine, Romalılarla rahatça kaynaşabilmesine karşın eserinde ağırlığı Anadolu ve Yunanistan’a ayırmıştır. (XII-XIV. kitaplar Anadolu hakkındadır).

Grekçe yazdığı bu eseri dışında bir de 47 kitaplık Historika Hypomnemata (Tarih Notları) adlı eseri vardır.

Coğrafyacı Eratosthenes’e yönelik eleştirilerde bulunmuştur fakat kendi eseri onunkine göre matematik ve kozmoloji alanında daha amatörcedir.

Kuramsal bilgilerden çok pratik bilgilere ağırlık verir.

Strabon’a göre coğrafya devlet adamları ve komutanlar açısından yararlıdır çünkü onlar insanları ve kentleri bir araya toplayıp idari birimler kurarlar, dünyanın meskun bölgelerinin şekline yön verirler.

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar