Adnan Diler: Prof. Dr. Adnan Diler

Adnan Diler kimdir? Prof. Dr. Adnan Diler kimdir?

Prof. Dr. Adnan Diler; Akademisyen Aekeolog... (d.  - ö. 19.12.2023)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Arkeoloji Bölümü Başkanlığı, Karya Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanılk ve orta öğrenimini İstanbul’da, lisans ve yüksek lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamladı. “Kaunos Kutsal Alanı“ konulu tez çalışmasıyla K. Arkeoloji alanında Doktor ünvanı aldı. 1993 tarihinde doçent 1999 tarihinde profesör oldu. 1998 yılına kadar Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde görev alarak akademik gelişmesini sürdürdü ve 1999-2019 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı’nı yürüttü. 2000 yılında Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurdu. Üniversitenin değişik kademelerinde; Rektör Kültür ve Sanat Danışmanlığı, Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Erzurum ve Muğla illerinde T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları’nda Kurul Üyeliği, Kurul Başkanlığı ve Yüksek Kurul Üyeliği görevlerinde bulundu. Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi’nde Dekan Vekili olarak görev yürüttü. 1981 yılından beri Kaunos Kazı Ekibi üyeliği, 2006 yılından beri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Pedasa Kazıları’nı yürütmektedir. Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerini yürüttü. 2004 ve 2006 yıllarında MUğla Üniversitesi’inde Uluslararası Karya Taş Heykel Sempozyumu’nu düzenledi Dr. Soner Özen, Dr. Britta Kleine-Özen ile birlikte Muğla Üniversitesi’nde Kopya Heykel Eserler Müzesi’ni kurdu.

Adnan Diler, Leleg ve Karya araştırmacısıdır. Eski Çağ Tarım Arkeolojisi Zeytin Yağı ve Şarap Üretim Teknolojileri, Arazi Kullanımı ve Kültürel Kaynak Yönetimi konularında çalışmaları ve uzmanlığı bulunmaktadır.

 

Öğrenim Bilgileri

Lisans: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji 1982
Yüksek Lisans: Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji / Klasik Arkeoloji ABD 1986
Doktora: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji 1990

Yayin Bilgileri
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1-) Diler A, Özcan H, 2012. Byzantine Period in Kedreai Sedir Island Churches Kedreai nin Bizans Dönemi Kiliseler. Olba
2-) Diler Adnan, 1998. Gökçeşeyh Buluntuları Işığında Protomlu Boynuz Rhytonların Kökeni ve Gelişimi. Belleten
SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale
1-) Diler.,A., 2016. Stone Tumuli in Pedasa on the Lelegian Peninsula. Problems of Terminology and Origin. Tumulus as Sema - Space, Politics, Culture and Religion in the First Millennium BC
2-) Diler Adnan, 2016. Tumulus as Sema Space Politics Culture and Religion in the First Millennium BC. Tumulus as Sema Space, Politics, Culture and Religion in the First Millennium BC
3-) diler.,a., özyurt özcan.,h., 2012. Diler, A., Özcan, H., “Byzantine Period in Kedreai (Sedir Island): Churches – Kedreai’nin Bizans Dönemi: Kiliseler”, 2012, Olba XX, Mersin, 453-493.. Olba
4-) .,., 2011. Muğla Üniversitesi Mulaj Müzesi. Aktüel Arkeoloji
5-) .,., 2011. Diler, A., "Bir Leleg Kenti Pedasa", 2011, Aktüel Arkeoloji 19, 38. Aktüel Arkeoloji
6-) .,., 2011. Diler, A., "Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park Yönetimi ve Antik Tarım Alanlarında Agro-Turizm Planlaması",2011, Aktüel Arkeoloji 19,24-25.. Aktüel Arkeoloji
7-) .,., 2006. “Interpretation of Earlier Caunian Coins With Pyramid Depictions and Their Relationship With Sacred Stone (Baitylos) in Caunos” . Oßo??s
8-) Diler Adnan, 2006. Interpretation of Earlier Caunian Coins With Pyramid Depictions and Their Relationship With Sacred Stone Baitylos in Caunos. Oßo??s
9-) Diler Adnan, 2002. The Northern Rock Necropolis of Caunus. Asia Minor Studien
10-) Diler Adnan, 1999. Secred Stone Cult in Karia. Asia Minor Studien
11-) .,., 1999. “Secred Stone Cult in Karia”. Asia Minor Studien
12-) .,., 1999. Diler, A., “The Northern Rock Necropolis of Caunus”,2002,Asia Minor Studien 44,63–95.. Asia Minor Studien
13-) .,., 1998. Diler, A., “Gökçeşeyh Buluntuları Işığında Protomlu Boynuz Rhytonların Kökeni ve Gelişimi”,1998, Belleten 202, 19-32.. Belleten
14-) .,., 1998. “Taş Kültü’nün Gizleri”. Atlas
15-) .,., 1995. “Rhodos’un Karşı Kıyısı”,. Atlas
16-) .,., 1995. “Account of the Sanctuary Exposed at Caunus City” . Asia Minor Studien
17-) .,., 1995. “The Most Common Wine-Press Type Found in the Vicinity of Cilicia and Lycia”. Lykia II
18-) Diler Adnan, 1995. Account of the Sanctuary Exposed at Caunus City. Asia Minor Studien
19-) Diler Adnan, 1995. The Most Common Wine Press Type Found in the Vicinity of Cilicia and Lycia. Lykia

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale
1-) .,., 1991. “Lykia Olympos Dağında Bir Ön Araştırma”. Türk Arkeoloji Dergisi
2-) Diler Adnan, 1991. Lykia Olympos Dağında Bir Ön Araştırma. Türk Arkeoloji Dergisi
Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1-) Diler.,A., 2016. Pedasa 2015. 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
2-) Diler Adnan, 2016. Pedasa 2015. 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
3-) Diler Adnan, 2016. Muğla İli Adalar Bodrum Yarımadası Damlıboğaz Sarıçay Ovası Pilavtepe Kissebükü Kedreai Sedir Adası Anakara da Leleg Yerleşimleri. 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
4-) Diler.,A., 2016. Muğla İli, Adalar, Bodrum Yarımadası, Damlıboğaz, Sarıçay Ovası, Pilavtepe, Kissebükü, Kedreai (Sedir Adası), Anakara’da Leleg Yerleşimleri. 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu
5-) Diler.,A., Özer.,B., Bulut.,H., Gümüş.,Ş., Oruç.,Z., Adıgüzel.,G., Çur.,M., 2015. Pedasa 2014. 37. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI
6-) Diler Adnan, Gümüş Şahin, 2015. Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri Adalar Aspat Strobilos Kissebükü Anastasioupolis Damlıboğaz Hydai Pilavtepe Sedir Adası Kedreai Yüzey Araştırmaları 2014. 33. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI
7-) Diler Adnan, 2015. Agricultural Land Use in Lelegian Termera Change in Settlement Model in Agricultural Landscape. Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean During Antiquity, International Symposium Proceedings 17-19 November 2011 Urla/TURKEY - 2015
8-) Diler Adnan, 2015. Genel Hatları İle Lykia ve Karia İlişkileri Üzerine Bazı Notlar. From Sand into A City 25 Years of Patara Excavations Proceedings of the International Symposium of 11-13 November 2013
9-) Diler Adnan, 2015. Karia Bölgesi Arkeolojisinde Sorunlar. “Güncel Arkeolojik Araştırmalar Işığında Eski Anadolu Kültürlerine Bakış”
10-) Diler Adnan, 2015. Bodrum Yarımadası Sorunlar ve Koruma. Bodrum Kent Konseyi
11-) Diler.,A., Gümüş.,Ş., 2015. Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damlıboğaz (Hydai), Pilavtepe, Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları 2014. 33. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI
12-) Diler Adnan, 2015. Genel Hatları İle Lykia ve Karia İlişkileri Üzerine Bazı Notlar. Kum’dan Kente Patara kazılarının 25 Yılı: Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 11-13 Kasım 2013
13-) DİLER.,A., 2015. Agricultural Land Use in Lelegian Termera: Change in Settlement Model in Agricultural Landscape. Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean During Antiquity, International Symposium Proceedings 17-19 November 2011 Urla/TURKEY
14-) DİLER.,A., 2015. Genel Hatları İle Lykia ve Karia İlişkileri Üzerine Bazı Notlar. From Sand into A City 25 Years of Patara Excavations Proceedings of the İnternational Symposium of 11-13 November 2013 Antalya
15-) Diler Adnan, Özer Bekir, Çur Mazlum, Yaman Asil, 2014. Pedasa 2013. 36. Kazı Sonuçları Toplantısı
16-) Diler.,A., Özer.,B., Mazlum.,Ç., Asil.,Y., 2014. Pedasa 2013. Kazı Sonuçları Toplantısı
17-) Diler.,A., Şahin.,G., Mazlum.,Ç., 2014. Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damlıboğaz (Hydai), Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları 2013. Araştırma Sonuçları Toplantısı
18-) Diler Adnan, Özer Bekir, Bulut Hülya, Gümüş Şahin, Yıldız Sevilay Zeynep, Adıgüzel Gözde, Çur Mazlum, 2014. Pedasa 2014. 37. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI
19-) Diler Adnan, Gümüş Şahin, Çur Mazlum, 2014. Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri Adalar Aspat Strobilos Kissebükü Anastasioupolis Damlıboğaz Hydai Sedir Adası Kedreai Yüzey Araştırmaları 2013. 32. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI
20-) Diler, A., "Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasiapolis), Damlıboğaz (Hydai), Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları 2012",2013, 35. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Muğla. - 2013
21-) Diler, A., "Pedasa 2012 Çalışmaları", 2013, 35. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu, Muğla. - 2013
22-) Diler, A., Muğla ve Çevresinin Bereketli Coğrafyasında, Tarihöncesinden Bugüne Uygarlık İzleri, Kültür Zenginliği ve Gelecek İnşası, Görkemli bir Geçmişten Bugüne Tarihi Bir Kenti Kurgularken: Muğla Örneği, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı, 9-11 Ekim 2013, Muğla. - 2013
23-) Diler, A., Bodrum Yarımadası’nın İlk Yerleşimi; Termera, Aspat (Strobilos) Tarihi ve Arkeolojisi, Turgutreis Belediyesi Periyodik Konferanslar Serisi, 2013, Bodrum. - 2013
24-) Diler, A., Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Onarım Prensipleri, I. Uluslararası Arkeoloji Uygulamaları Sempozyumu, 14-16 Kasım 2013, Denizli. - 2013
25-) Diler, A., "Kazı Çalışmalarında Koruma, Restorasyon ve Çevre Düzenlemeleri Kapsamında Pedasa Örneği", Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013. - 2013
26-) Diler, A., "Eskiçağ'da ve Günümüzde Zeytin, 2013. - 2013
27-) Siirt - Tillo/ Aydınlar - Bölgenin, Siirt'in ve Tillo'nun Geleceği, Vizyon Çalıştayı, 2013. - 2013
28-) Diler, A., “Lykia ve Karia Komşu Kültürlerinde Karşılıklı Etkileşimler”, Uluslararası Patara Kazıları 25. Yıl Sempozyumu, 11-13 Kasım 2013, Antalya - 2013
29-) Diler Adnan, 2013. Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Onarım Prensipleri. I. Uluslararası Arkeoloji Uygulamaları Sempozyumu
30-) Diler, A., Özer, B., Bulut, H., Gümüş, Ş., Adıgüzel, G., Kasar, Ö., Eryılmaz, N., S., Çur, M., “Pedasa 2011-2012”, 2013, Kazı Sonuçları Toplantısı, 35-3, 530-547 - 2013
31-) Diler, A., Gümüş, Ş., Eryılmaz, N., S., Çur, M., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damlıboğaz (Hydai), Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları”, 2013, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 31-2, 419-436 - 2013
32-) Diler, A., Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Oturum Başkanlığı, 26-28 Eylül 2013, Muğla. - 2013
33-) Diler, A., Muğla Sokakları ve Evleri, I. Uluslararası Kayra Taş Heykel Atölyesi ve Sergisi-2004 (25 Haziran 2004, Muğla) - 2012
34-) Diler, A., Çocuk ve Arkeoloji Çalıştayı, Kaunos Yaz Sempozyumları – Başkent Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyesi, 2012. - 2012
35-) Diler, A., Tunus: The Message and the Role of Cultural Heritage: Common Heritage, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2012. - 2012
36-) Diler, A., Çorum: 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu - Pedasa 2011 Yılı Çalışmaları, 2012. - 2012
37-) Diler, A., Çorum: 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Sempozyumu - “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat, Kissebükü (Anastasiapolis) Mylasa – Damlıboğaz (Hydai), Kedreai (Sedir Adası) ve Karacaada Yüzey Araştırmaları 2011 Yılı Çalışmaları”, 2012. - 2012
38-) Diler, A., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Çalışmaları Sempozyumu: Pedasa 2011 Yılı Çalışmaları, 2012. - 2012
39-) Diler, A., ÇEKÜL Muğla Vizyon Toplantısı: Altın Üçgen - Denizli, Aydın, Muğla İşbirliği Planı Muğla Çalıştayı, Muğla, 2012. - 2012
40-) Diler, A., ÇEKÜL Muğla Vizyon Toplantısı: Altın Üçgen - Denizli, Aydın,Muğla İşbirliği Planı Muğla Çalıştayı İstanbul, 2012. - 2012
41-) Diler, A., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü - Korunan Alanlardaki Uygulamalarda Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri, 2012. - 2012
42-) Diler, A., Pedasa Nekropolleri, IFEA, İstanbul, 2012. - 2012
43-) Diler, A, “Kırsal Karakteri Olan Antik Yerleşmelerde Koruma Sorunları ve Planlama”, Üzerinde Kentsel – Kırsal Yerleşme Bulunan Antik Kentlerde Planlama; Side Örneği – Panel,Forum, 18-19 Mart 2011 Side-Manavgat; Mimarlar Odası Antalya Şubesi Manavgat Temsilciliği Yayını; İstanbul 2011. - 2011
44-) Diler, A., Anadolu Numizmatik Araştırmaları Çalıştayı, İkonografik Çalışmalar Oturum Başkanlığı, 2011. - 2011
45-) Diler, A., Gümüş, Ş., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat, Kissebükü (Anastasiapolis) Mylasa – Damlıboğaz (Hydai), Kedreai (Sedir Adası) ve Karacaada Yüzey Araştırmaları 2010“,2011, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXIX (3),439-463. - 2011
46-) Diler, A., “Pedasa 2010“, 2011, Kazı Sonuçları Toplantısı XXXIII (4), 167-195. - 2011
47-) Diler, A., “The Delicate Balance of Natural and Cultural Heritage: a Proposal for the Management Plan of Sedir Island (Kedreai)“, 2011, Xantener Berichte 19,107-129. - 2011
48-) Diler, A., “Pedasa Kazılarında İlk Veriler” İzmir Fransız Kültür Merkezi 21 Nisan 2010. - 2010
49-) Diler, A., “Antik Çocuk Oyunları ve Oyuncak” Metin bilim Enstitüsü Derneği, 27 Mart 2010, Muğla. - 2010
50-) Diler, A., From Baitylos to Basileus Kaunios – The Cult of Apollo in Kaunos, The Archaeology of Religion Sanctuaries of Apollo in Anatolia, International Colloquium, Denizli, 2010. - 2010
51-) Diler, A., Marmaris’in Kültürel, Doğal ve Tarihi Envanter Çalışmaları ve Faydaları, Marmaris Ticaret Odası, 2010. - 2010
52-) Diler, A., I. Disiplinler arası Turizm Araştırmaları Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi (Arkeoloji), Nevşehir, 2010. - 2010
53-) Diler, A., Türkiye’de Tarihi Kent Dokularının Korunması ve Geleceğe Taşınması Sempozyumu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü. - 2010
54-) Diler, A., “Oil and Wine Production of the Halicarnassos Peninsula in Karia”, 2010, Ü. Aydınoğlu-A.K.Şenol (Ed.), Antikçağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi, Sempozyum Bildirileri, 135-174. - 2010
55-) Diler, A., “Pedasa 2008/2009“,2010, Kazı Sonuçları Toplantısı XXXII (4), 324-342. - 2010
56-) Diler, A., Özer, B., Gümüş, Ş., Özcan., H., Ö., Elmas, M., Novaliç, A., “ Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat, Kissebükü (Anastasiapolis), Mylasa Damlıboğaz (Hydai), Pilavtepe ve Sedir Adası Yüzey Araştırmaları 2009“, 2010, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXVIII (3),187-207. - 2010
57-) adnan.,d., 2010. Pedasa 2008/2009 . Kazı Sonuçları Toplantısı
58-) Diler Adnan, 2010. Pedasa 2008 2009. Kazı Sonuçları Toplantısı
59-) Diler, A., “Tombs and Burials in Damlıboğaz (Hydai) and Pedasa. Preliminary Report in the Light of Surface Investigations and Excavations”, 2009, ed: F. Rumscheld. Die Karer und die Anderen Internationales Kolloqium an der Freien Universität Berlin , 359. - 2009
60-) Diler, A., “Tombs and Burials in Damlıboğaz (Hydai) and Pedasa. Preliminary Report in the Light of Surface Investigations and Excavations”, 2009,ed: F. Rumscheld. Die Karer und die Anderen Internationales Kolloqium an der Freien Universität Berlin 13.bis,359. - 2009
61-) Diler, A., Gümüş, Ş., “ Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşmeleri, Pedasa, Aspat, Kissebükü-Anastasiapolis, Milas Damlıboğaz (Hydai), Sedir Adası (Kedreai) ve Muğla (Mobolla) Kalesi Yüzey Araştırmaları 2008“,2009, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXVII (1),101-121. - 2009
62-) Diler A., Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu 3-4 Eylül 2009, Milas. - 2009
63-) Diler, A., “Karlar, Lelegler ve Pedasa”, Suna-İnan Kıraç Vakfı, 14 Şubat 2009, Antalya. - 2009
64-) Diler, A., “Karia”, Süleyman Demirel Üni. Karia Konulu Konferans, 28 Mart 2008, Isparta. - 2008
65-) Diler, A., “Karia”, Süleyman Demirel Üni. Karia Konulu Konferans, 28 Mart 2008, Isparta. - 2008
66-) Diler, A., Türkoğlu, S., Çörtük, U., Gümüş, Ş., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşmeleri, Pedasa, Aspat, Kissebükü-Anastasiapolis, Mylasa, Sarıçay Ovası, Damlıboğaz (Hydai) – Pilavtepe, Kedreai (Sedir Adası) ve Mobolla Yüzey Araştırmaları 2006/2007“, 2008, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXVI (3),125-143. - 2008
67-) Diler, A., “Bölgesel Sunuşlar”,2007, Mimarlık ve Kent Buluşmaları-IV, 10-11 Mart 2007, Muğla. - 2007
68-) Diler, A., Bodrum-Halikarnassos, Film gösterimi-Panel/Söyleşi, 21 Kasım 2007, Muğla. - 2007
69-) Diler,A., “Karya’da Damlıboğaz/Hydai, Leleg Yarımadası Pedasa, Aspat, Kissebükü-Anastasiapolis, Mobolla Kalesi ve Sedir Adası/Kedreae-Gelibolu Yüzey Ar. 2004-2005”, 2006, Araştırma Sonuçları Toplantısı 24 (2),479-500. - 2006
70-) Diler, A, “Kaunos’un Kralı yada Karyalı Apollon”, 2005, Ist International Symposium on The Oracle in Antiquity of Apollo in Asia Minor 2005 – Izmir - 2005
71-) Diler, A, “Turizmde Bölgesel Planlama ve Kimlikli ev Sahibi Olmak ”,2005, Tarihi Kentler Birliği Muğla Milas Buluşması paneli Muğla. - 2005
72-) Diler, A., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri Pedasa, Mylasa, Damlıboğaz ve Kedreai (Sedir Adası) Yüzey Araştırması-2003” , 2004, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXII (2),137-146. - 2004
73-) Diler, A., “Earlier Caunian Coins with pyramid depiction”, 2003, Coins in the Dodecanese Islands and Their Peraea in Asia Minor, 4th Symposium, Kos. - 2003
74-) Diler, A., “Damlıboğaz ve Leleg Yarımadası Araştırmaları 2001”, 2002, Araştırma Sonuçları Toplantısı XX. (2), 11-22. - 2002
75-) Diler, A., “İç Karya Yüzey Araştırmaları-1996”,1998, Araştırma Sonuçları Toplantısı XV (2), 404-422. - 1998
76-) Diler, A., “İç Karya Yüzey Araştırmaları-1995”,1997, Araştırma Sonuçları Toplantısı XIV, 198-206. - 1997
77-) Diler, A., “Akdeniz Bölgesi Antik Çağ Zeytinyağı ve Şarap İşlikleri”, 1993, Araştırma Sonuçları Toplantısı XI., 505-520. - 1993
78-) Diler, A., Çıracı, S., “Düzset Yapısı”, 1991, Kazı Sonuçları Toplantısı XIII (2), 239-240. - 1991
79-) Diler, A., “Düzset Yapısı Çalışmaları” , 1990, Kazı Sonuçları Toplantısı XII-II, 35-36. - 1990
80-) Diler, A., “Olympos ve Hephaistion’da Kült Kalıntıları Üzerine Bir Ön Araştırma”, 1988, Araştırma Sonuçları Toplantısı VI, 107-120. - 1988

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
1-) Diler Adnan, 2019. Kazı Çalışmalarında Koruma Restorasyon ve Çevre Düzenlemeleri Kapsamında Pedasa Örneği. Kültür ve Turizm Bakanlığı
2-) Diler, A., “Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Pedasa, Mylasa, Damlıboğaz (Hydai), Kedrai (Sedir Adası), Kissebükü (Anastasiapolis) ve Mobolla Kalesi Yüzey Araştırmaları 2004-2005”, Araştırma Sonuçları Toplantısı XXIV. II, 479-500. - 2008

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı
1-) Diler, A., 2009, Muğla Valiliği – Muğla Üniversitesi – T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Muğla İli Kültür Envanteri Projesi – Bodrum Yarımadası Etnografik Eserleri Cilt II. - 2009
2-) . 2009. Die Karer und die Anderen Internationales Kolloqium an der Freien Universität Berlin/. Yayın Evi: Universität Berlin
3-) Diler, A., 2007, Kedreai- Sedir Island, İstanbul. - 2007
4-) Diler, A., Oybak, G., Siirt Valiliği - Tillo Geleneksel Kültür ve Sosyolojik Yapı Araştırması. - 2007
5-) Diler, A., Oybak, G., Bodrum Yarımadası Geleneksel Kültürü - 2007
6-) Diler, A., Muğla Valiliği – Muğla Üniversitesi – T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Muğla İli Kültür Envanteri Projesi –Bodrum Yarımadası Cilt III, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Eserleri - 2005
7-) Diler, A., 2004, Muğla'da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel ve Doğal Kaynak Yönetimi Ön Araştırması I The Problems of the Protection of the Cultural and Natural Heritage in Muğla: A Preliminary Research on the Cultural and Natural Resource Management. - 2004
8-) Diler, A.,Öğün,B., Schmaltz, B., 2001, Kaunos-Khibid: 35 Yılın Araştırma Sonuçları. - 2001

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı
1-) . 2017. Persler: Anadolu’da Kudret ve Görkem/The Persians: Power and Glory in Anatolia/Anadolu–Pers Dönemi Sanatında İkonografi: Gelenek, Gerçeklik ve Paradoks / Iconography in Anatolian–Persian Art: Tradition, Political Realism and Paradox. Yayın Evi: Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık
2-) . 2015. Prof Dr Ömer Özyiğit’xxe Armağan Studies in Honour of Ömer Özyiğit/Pedasa Akropolis Giriş Kapısında Kült Çanağı. Yayın Evi: Ege Yayınları
3-) . 2008. Muğla Kültür Envanteri II Bodrum Yarımadası Etnografik Eserleri/. Yayın Evi: M.Ü. Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi
4-) . 2007. Muğla Kültür Envanteri I Bodrum Kentsel Sit Halikarnassos/. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi
5-) . 2007. Kedreai Sedir Island/. Yayın Evi: Arkeoloji ve Sanat Yayınları

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
1-) . 2017. Basileus 50. Yılında Kaunos/Kbid/50th Anniversary of Caunus/Kbid (Arkeolojik Araştırmalar Suppl. 1 – Memet Cengiz Işık’a Armağan)/Bir Kültür Bölgesi Olarak KBID/Kaunos ve Karia Kimliğindeki Yeri. Yayın Evi: Bilgin Kültür Sanat Yayınları
2-) Diler, A., “Kaunos’tan bir Ölçek Taşı”, 2007, Çizmeli Öğün, Z., Işık,C.,Varkıvanç, B. (Ed)., Baki Öğün’e Armağan, 75. - 2007
3-) Diler, A., “Kıbrıs Valia’dan Bir Kaya Presi”, 2007, (Ed).,Kadıoğlu, M., Öztepe, Coşkun Özgünel’e Armağan Kitabı, İstanbul, 141. - 2007
4-) Diler, A., “Ülkemizde Arkeoloji Mesleğinin Çıkmazları ve Farklı Yaklaşımlar: Pedasa’da Hobi Arkeoloji Parkı Önerisi”,2007, (Ed)Can,B., Işıklı,M., Atatürk Üniversitesi 50. Kuruluş Yıl dönümü Armağanı, 45-68. - 2007
5-) Diler, A., “Kaunos’tan bir Ölçek Taşı”, 2007, Çizmeli Öğün, Z., Işık,C.,Varkıvanç, B. (Ed.) Baki Öğün’e Armağan, 75. - 2007
6-) Diler, A., “Pedasa Geç Protogeometrik Tümülüsü ve Leleglerde Ölü İnancı”, 2006, (Ed) Takaoğlu,T., Anadolu Arkeolojisine Katkılar 65. Yaşında Abdullah Yaylalı'ya Sunulan Yazılar, 109-131. - 2006
7-) Diler, A., “Karya’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” ,2005, (Ed) Şahin, M.,Mert, İ. H. Ramazan Özgan Anı Kitabı, 79-86. - 2005
8-) Diler, A., “ Erzurum Arkeoloji Müzesinden Bir Pişmiş Toprak Boğa “BİBRU”, 2004, F.Işık’a Armağan Festshrift für F. Işık, 285-292. - 2004
9-) Diler, A., “Tradition and Change in Olive Oil Processing in Rural Caria”, 2004, T. Takaoğlu (Ed), Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia Vol.1, 55. - 2004
10-) Diler,A., “Ein Opferstock in Kaunos”, 1999, (Ed) Özgünel,C.,Bingöl,O.,İdil.,V.,Doruk,S., Kadıoğlu, M. Festchrift für Bayburtluoğlu, 59-70. - 1999

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
1-) . 2017. Havva İşkan’a Armağan LYKIARKHISSA - Festschrift für Havva İşkan/Pedasa Buluntusu Pişmiş Toprak Figürinler. Yayın Evi: Ege Yayınları
2-) Diler.,A., . 2015. Arkeoloji ve Aşkıdil Akarca'nın Emeği. Yayın Evi: Milas Belediyesi Yayını
3-) Diler.,A., Adıgüzel.,G., . 2015. Prof. Dr. Ömer Özyigit'e Armagan (Studies in Honour of Ömer Özyigit). Yayın Evi: Ege
4-) . 2015. Arkeoloji ve Aşkıdil Akarca nın Emeği/Neandreia ve Aşkidil Akarca'dan Araştırma Kültürü. Yayın Evi: Milas Belediyesi Yayını
5-) . 2010. Olive Oil and Wine Production in Anatolia During Antiquity / Antikçağda Anadolu’xxda Zeytinyağı ve Şarap Üretimi/Olive Oil and Wine Production of the Halikarnassos Peninsula in Karia. Yayın Evi: EGE YAYINLARI

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 50. Yılında Kaunos/Kbid.
Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Basileus 50.Yılında Kaunos/Kbid / 50th Anniversary of Caunus/Kbid (Arkeolojik Araştırmalar Suppl. 1 – Memet Cengiz Işık’a Armağan)..
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. BASİLEUS, 50. YILINDA KAUNOS/KBİD.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean During Antiquity International Symposium Proceedings 17 19 November 2011 Urla TURKEY 2015.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean During Antiquity, International Symposium Proceedings 17-19 November 2011 Urla/TURKEY.
5-) Muğla Valiliği İl Özel İdaresi, Muğla Kültür Envanteri Cilt III-1, Bodrum Yarımadası Arkeoloji ve Sanat Tarihi Kalıntıları, 2013. - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik
1-) Adalya - 2014

 
Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.
1-) Pedasa Karakol Binası - 2014
2-) Karia Bölgesi Buluntusu Athena Yontuları, 2013. - 2013
3-) Pedasa Buluntusu Pişmiş Toprak Figürinler, 2010. - 2010
4-) Kaunos’tan iki Heykel Başı, 2009. - 2009
5-) İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Pitane Pişmiş Toprak Figürinleri, 2009. - 2009
6-) Damlıboğaz II No.lu Mezarın Seramik Buluntuları, 2008. - 2008
7-) Tarsus (Tarsos) Sikkelerindeki Mimari ve Yapılar ve Anıtlar, 2008. - 2008
8-) Anadolu’da İsis ve Sarapis Kültü ve Bunun Kaunos’ta İzleri, 2008. - 2008
9-) Arkeolojik Araştırmalarda Kültürel Mirasın Belgelenmesi ve İzlenmesi Sürecinde Fotogrametrinin Uygulama Alanları, 2006. - 2006
10-) Karya’da Çift Ağızlı Balta Kültü, 2005. - 2005
11-) Muğla’nın Karya Bölgesi Sınırları İçindeki Yörelerde Eski Çağlarda ve Günümüzde Zeytinyağı Üretiminin Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Boyutu ile İncelenmesi,2005. - 2005
12-) Yatağan Ovası ve Çevresinin Arkeolojik Araştırması, 2004. - 2004
13-) Gelibolu Vadisi ve Çevresinin Arkeolojik Araştırması, 2004. - 2004
14-) Mersin ve Çevresindeki Antikçağ Zeytin ve Üzüm Presleri, 2004. - 2004
15-) Kuzey Karya Akçay Vadisi ve Çevresinin Arkeolojik Araştırması, 2004. - 2004
16-) Marmaris, Turgut Piramidal Mezarı, 2003. - 2003
17-) Milas Müzesi Eski Tunç Çağı Kapları, 2002. - 2002
18-) Milas Camilerindeki Milas Halıları, 2001. - 2001
19-) Milas’ın Güneyindeki (Mylasa, Keramos, Theangela ve Damlıboğaz Arası) Yerleşimler, 2001. - 2001
20-) Milas ve Kuzeybatısı Arkeolojik Malzemesinin Yüzey Çalışması ile İncelenmesi, 2001. - 2001
21-) Bodrum-Yalıkavak ve çevresi Arkeolojik Malzemesinin Yüzey Çalışması ile İncelenmesi, 2001. - 2001
22-) Milas Camilerindeki Milas Halıları, 2001. - 2001
23-) Antik Çağ Hellen-Roma Sanatında Yontu ve Kopya Teknikleri, 1997. - 1997

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü
1-) İsviçre –UNDP (S-UN) Fonu Gençlik Projesi, Ankara, 2010. - 2010
2-) Diler, A., Sedir Adası (Kedreai), SMAP III Avrupa Birliği Gökova Projesi, Muğla, 2009 (Preparation and Implementatipon of the Integrated Management Action Plan in Collabaration with Stakeholders For The Gökova Bay and Sedir Island Within Gokova Special Protected Area. EU SMAP III Gökova Project 2006-2009) - 2009
3-) - 2005
4-) Muğla Üniversitesi Uluslararası Karia Taş Heykel Sempozyumu (Muğla University International Carian Stone Sculpture Symposium), Muğla- 2004. - 2004

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü
1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Jeoarkeoloji. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Damlıboğaz Ovası-Pilav Tepe’nin Arkeolojisi ve Paleocoğrafya-Jeoarkeoloji Araştırmaları. 2017--1
2-) Siirt İli – Tillo (Aydınlar) Kültürel Miras ve İnanç Turizmi Projesi Yürütücülüğü (2011-2012/…) - 2014
3-) Pedasa (Bodrum-Konacık) Kazı Çalışmaları (2007/…) - 2014
4-) Karia Dip Tarihi Envanteri Projesi - 2014
5-) Antik Çağda Zeytinyağı ve Şarap İşlikleri Eski Çağ Tarim ve Endüstri Tarihini Araştıran Monogrofik Çalışma - 2013
6-) Bozüyük Kentsel Sit Alanında Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi - 2013
7-) Aspat (Strobilos) ve Territoriumunda Arkeolojik Park Yönetimi ve Antik Tarım Alanlarında Agro-Turizm Planlaması , 2011. - 2011
8-) Amos Antik Kenti Temizlik Çalışması ve Yol Güzergahlarının Belirlenmesi. - 2010
9-) Muğla Üniversitesi Mulaj Müzesi Projesi - 2008
10-) Ula İçin Bir Adım Projesi 2005 - 2005
11-) Muğla İli Kültür Envanteri Projesi - 2005
12-) Muğla İlinde Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescilli Yapıların Restorasyonlarında Taş, Ahşap Ve Metal İşlerini Yapabilecek Sertifikalı Yapı Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi - 2005
13-) Ula Yöresinde Bağcılığın Geliştirilerek Yoksul Kesimin Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi - 2005
14-) Yazıköy Çevresinde Bağcılığın Geliştirilerek Yoksul Kesimin Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi - 2005
15-) Muğla' da Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yasaların Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar: Kültürel Kaynak Yönetimi Ön Araştırması - 2004
16-) Damlıboğaz-Hydai ve Leleg Yarımadası Araştırmaları (2002) - 2002
17-) Bodrum Yarımadası’nda Leleg Uygarlığı’nın Merkezi Pedasa’da “Hobi Arkeolojisi Ve Arkeoloji Parkı Projesi” - 2002

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kazı Çalışmaları. Proje Türü: Diğer(Ulusal). 2017 Pedasa Kazı Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları. 2017-2017
Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük
1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Arkeoloji-Koruma. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İztuzu (Sal Caunitis) Antik Tuzlası ve Roma Dönemi Çiftlik Evinin Yönetim Planının Hazırlanması. 2016-2017
2-) BAP - 12/17 Pedasa Antik Kenti Demir Çağ Buluntusu Seramiklerin Kil Analizi Yoluyla Değerlendirilmesi (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan DİLER – Araştırmacı: Manolya Palabıyık ÜYE), (Devam Etmekte). - 2014
3-) BAP - 13/23 Termera Nekropolisi Kalıntılarının Dökümantasyonu ve Araştırılması (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan DİLER – Araştırmacı: N. Seda ERYILMAZ), (Devam Etmekte). - 2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Arkeoloji Termera. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Termera Nekropolisi Kalıntılarının Dökümantasyonu ve Araştırılması. 2013-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Pedasa Karakol Binası. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BAP - 13/22 Pedasa Karakol Binası (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Adnan DİLER – Araştırmacı: Mazlum ÇUR). . 2013-2015
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Pedasa Karakol Binası. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Pedasa Karakol Binası. 2013-2015
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Arkeoloji Kil Analizi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Pedasa Antik Kenti Demirçağ Buluntusu Seramiklerin Kil Analizi Yoluyla Değerlendirilmesi. 2012-2017

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak
1-) Kurum Adı: SKAL İstanbul (Turizm). 17. Skalite 'Turizm'de Kalite' Ödülü (Bölge Ödülü-Bodrum). 2014

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak
1-) Karlar, Lelegler ve Pedasa. Mayıs. . 2014
2-) Münster Mylasa Hekatomneion Semineri. Mart. Almanya. 2013

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak
1-) Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi. Mayıs. . 2014

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)
1-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazı Başkanlığı Yapma. 2016. Pedasa 2016
2-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazı Başkanlığı Yapma. 2016. Bodrum Yarımadası Leleg Yerleşimleri, Adalar, Aspat (Strobilos), Kissebükü (Anastasioupolis), Damlıboğaz (Hydai), Pilavtepe, Sedir Adası (Kedreai) Yüzey Araştırmaları 2016
3-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/. 2016. Milas İncirliin Mağarası
4-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırması Başkanlığı Yapmak/. 2016. Muğla İli, Adalar, Bodrum Yarımadası, Damlıboğaz, Sarıçay Ovası, Pilavtepe, Kissebükü, Kedreai (Sedir Adası), Anakara’da Leleg Yerleşimleri
5-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazı Başkanlığı Yapmak/. 2016. Pedasa 2016
6-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/. 2016. Uzunyuva 2016
7-) ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Arkeolojik Kazı Başkanlığı Yapmak/. 2015. Pedasa Kazısı
8-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazı Başkanlığı Yapma. 2015. Pedasa Kazısı

İlgili Haberler


Benzer Haberler & Reklamlar